| Autor: redakcja

Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke

Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke nawet przy upalnym dniu mają optymalnie w oborze.

Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke
Gospodarstwo Rolne Adama Warnke jest rodzinnym gospodarstwem rolnym z pogłowiem krów w liczbie 85 krów mlecznych, a w doju około 70 sztuk plus do tego drugie tyle młodzieży czyli gdzieś około 160/170 sztuk bydła razem.

Gospodarz Adam Warnke hoduje bydło mleczne na terenach 
Obszaru Natura 2000. Obora na tym gospodarstwie została zbudowana w taki sposób oraz zastosowano rozwiązania techniczne, że duże upały nie wpływają negatywnie na temperaturę w środku budynku. W oborze generalnie jest przyjemnie.W ramach "Gospodarz hoduje" udaliśmy się na Gospodarstwo Rolne Adama Warnke z Wielkopolski gdzie gospodarz sam podkreśla, że t
u hodowla bydła mlecznego była zawsze. Dziadek hodował krowy, Tata hodował krowy, a teraz trzecie pokolenie włodarzy. 


Tagi:
źródło: