| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (24.02.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 17-24.02.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt.

Ceny bydła na targowiskach (24.02.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych.

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
24.02.2017
17.02.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,29
12,19
0,8
Szacunkowa podaż w szt.
157
196
-19,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
131
149
-12,1
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,97
6,97
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
215
210
2,4
Szacunkowa sprzedaż w szt.
164
161
1,9
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,38
4,43
-1,1
Szacunkowa podaż w szt.
314
320
-1,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
274
267
2,6

Ceny bydła na targowiskach
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwiększyły się o 0,8% do 12,29 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,19 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 196 szt. do 157 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 19,9%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 18 szt. z 97 szt. do 149 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 12,1%.
 
W okresie od 17 do 24 lutego 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano stabilizację średniej ceny młodego bydła opasowego, za które można było uzyskać 6,97 zł/kg. Przez tydzień wzrostowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 2,4% do 215 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zwyżka o 1,9% do 164 szt.
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia spadły notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,38 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to aż 1,1% zniżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 1,9%, czyli o 6 szt. W przypadku handlu zaobserwowano wzrosty o 2,6%, a więc o 7 szt.


Tagi:
źródło: