| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (24.03.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 17-24.03.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt, spadły młodego bydła, a niezmienne pozostały ceny krów wybrakowanych.

Ceny bydła na targowiskach (24.03.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
24.03.2017
17.03.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,43
12,07
3,0
Szacunkowa podaż w szt.
173
231
-25,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
144
169
-14,8
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,97
7,19
-3,1
Szacunkowa podaż w szt.
190
206
-7,8
Szacunkowa sprzedaż w szt.
151
167
-9,6
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,43
4,43
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
340
340
0,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
252
255
-1,2

Ceny bydła na targowiskach
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwiekszyły się o 3% do 12,43 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,07 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zniżkę z 231 szt. do 173 szt., co w skali tygodnia oznacza spadek o 25,1%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 25 szt. z 169 szt. do 144 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 14,8%.
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia niezmienne zostały notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,43 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. również się nie zmieniły i podobnie jak tydzień wcześniej wyniosły odpowiednio 340 szt. Za to handel zmalał z 255 szt. do 252 szt.
 
W okresie od 17 do 24 marca 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano spadek średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 7,19 zł, w dniu 24 marca br. cena ta zniżkowała o 3,1% i wyniosła 6,97 zł/kg. Przez tydzień spadkowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 7,8% do 190 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zniżka o 9,6% do 151 szt.


Tagi:
źródło: