| Autor: redakcja1

Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce

Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce są silnie uzależnione od cen na rynku globalnym, które charakteryzują się około dwuletnim cyklem koniunkturalnym.

Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce
Ceny mleka i produktów mlecznych, poza wahaniami koniunkturalnymi, wykazują również wahania sezonowe, które są determinowane zmiennością podaży surowca, tj. dostaw do przemysłu mleczarskiego.
 
W okresie wiosenno-letnim, wraz ze zwyżką zasobów pasz objętościowych, rośnie produkcja i dostawy surowca do przemysłu. W wyniku czego następuje sezonowa obniżka cen. Z kolei spadkowi dostaw mleka w okresie zimowym towarzyszy wzrost cen.


Tagi:
źródło: