| Autor: redakcja1

Mimo niższych cen skup mleka rośnie

Początek 2016 roku przyniósł dalsze obniżki cen mleka w Polsce. W lutym 2016 r., według danych GUS, cena skupu mleka wyniosła 109,54 zł/hl i była o 2,0 proc. mniejsza od notowanej w poprzednim miesiącu, a w porównaniu z lutym 2015 r. zmniejszyła się o 9,3 proc. Co ciekawe mimo niższych cen skup mleka rośnie - zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

Mimo niższych cen skup mleka rośnie

Ceny skupu mleka

W dwóch pierwszych miesiącach br. skup mleka był aż o 10,1 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie przed rokiem i należy oczekiwać, że trend ten w marcu zostanie utrzymany.

Z jednej strony należy pamiętać, że jest to w pewnym stopniu efekt mniejszej bazy z  początku zeszłego roku, kiedy to producenci ograniczyli produkcję w obawie przed przekroczeniem kwot mlecznych. Z drugiej jednak, można wysnuć przypuszczenie, że niskie ceny przejściowo prowadzą do coraz większej nadprodukcji. W sytuacji zmniejszenia zapotrzebowania na produkty mleczarskie ze strony Chin oraz rosyjskiego embarga, produkty mleczarskie, a wraz z nimi ceny surowca potaniały. Część producentów mleka zatem, aby zrekompensować sobie mniejszą marżę i utrzymać rentowność działalności, zwiększają skalę produkcji co przy ograniczonym popycie prowadzi do dalszego spadku cen.

Jednakże by negatywne tendencje na rynku zostały odwrócone niezbędny jest silny wzrost zapotrzebowania eksportowego, głównie ze strony Chin i krajów Afryki Północnej, w tym szczególnie Algierii lub ograniczenie podaży mleka na rynku unijnym.

Mimo silnego wzrostu importu produktów mleczarskich do Chin, jest zbyt wcześnie aby twierdzić, że jest to trwała poprawa. W tej sytuacji korzystnie na ceny mleka mogło by oddziaływać ograniczenie oczekiwanego wzrostu produkcji mleka w Unii Europejskiej. Scenariusz ten, wydaje się możliwy do realizacji, gdyż np. największa  holenderska mleczarnia wprowadziła premie dla swoich dostawców za niezwiększanie produkcji mleka. Też w Polsce, niektóre mleczarnie mogą wprowadzać podobne instrumenty w celu ograniczenia zwiększenia.


Tagi:
źródło: