| Autor: redakcja1

Handel wołowiną. W 2017 r. wzrośnie eksport i import mięsa wołowego do Polski

W 2016 r. eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych z Polski wyniósł 433 tys. ton w ekwiwalencie tusz i był o 3% mniejszy niż w 2015 r. W wywozie przeważało mięso z udziałem 91%.

Handel wołowiną. W 2017 r. wzrośnie eksport i import mięsa wołowego do Polski

Eksport wołowiny z Polski

Największym rynkiem zbytu polskiej wołowiny są kraje unijne. Mięso wołowe dostarczano głównie do Włoch, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Francji. W porównaniu do tych krajów zwyżkę eksportu wołowiny zaobserwowano w przypadku Hiszpanii i Francji. Jednak ogółem wywóz mięsa wołowego do UE w 2016 r. był o 4% mniejszy niż w 2015 r. Dalszemu spadkowi uległa wysyłka wołowiny do WNP, zwiększył się z kolei eksport do pozostałych krajów, tj. głównie do Izraela i Turcji.
 
Według ekspertów Agencji Rynku Rolnego, w 2017 r., w związku z prognozowanym dalszym wzrostem krajowej produkcji, przy konkurencyjnych cenach polskiej wołowiny na rynku unijnym oraz korzystnej perspektywie lokowania tego mięsa też w krajach pozaunijnych, eksport produktów wołowych i cielęcych z Polski może być wyższy niż w 2016 r.

Import wołowiny do Polski

Import wołowiny do Polski jest nieznaczny. W 2016 r. do kraju sprowadzono 54 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego w ekwiwalencie tusz względem 45 tys. ton rok wcześniej. Zwiększył się zakup zarówno mięsa, jak i żywca, w tym cieląt o 4% do 43,4 tys. sztuk. W 2017 r. trend zwyżkowy w przywozie produktów wołowych i cielęcych prawdopodobnie zostanie utrzymany.


Tagi:
źródło: