| Autor: redakcja1

Handel unijną wołowiną z krajami trzecimi

W 2017 r. unijny eksport wołowiny utrzymuje się na poziomie większym niż w 2016 r.

Handel unijną wołowiną z krajami trzecimi
W okresie styczeń–kwiecień 2017 r. z UE wysłano 238 tys. ton produktów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, a więc o 17% więcej niż w porównywalnym okresie roku 2016. Największymi importerami były: Hongkong, Izrael, Liban i Turcja.
 
Według ekspertów Agencji Rynku Rolnego, przywóz wołowiny i cielęciny do UE w okresie pierwszych czterech miesięcy 2017 r. był o 6% niższy niż przed rokiem i wyniósł 102 tys. ton w ekwiwalencie tusz. Zmalał zakup produktów wołowych z Brazylii o 29%, a większy niż przed rokiem był import z Argentyny i Urugwaju.
 
Według oceny Komisji, przy utrzymującej się zwyżce popytu ze strony krajów pozaunijnych, tj. z Izraela, Hongkongu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Filipin, w 2017 r.
 
eksport wołowiny z UE może być o 10% wyższy niż w 2016 r. Jednocześnie, ze względu na nieznaczny wzrost popytu wewnętrznego, przywóz wołowiny do UE prawdopodobnie zwiększy się o 1%.


Tagi:
źródło: