| Autor: redakcja1

Handel unijnym mięsem i żywcem wołowym (I-X 2014)

Jak wnika z danych Komisji Europejskiej, w okresie I-X 2014 r. kraje Wspólnoty zaimportowały w ekwiwalencie mięsa w sumie 277,2 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, a więc o 1,1% mniej niż przed rokiem.

Handel unijnym mięsem i żywcem wołowym (I-X 2014)

Import wołowiny do UE

Jak podaje FAMMU/FAPA, najwięcej wołowiny do UE sprowadzono tradycyjnie z Brazylii - 119,1 tys. ton, Urugwaju - 42,2 tys. ton oraz z Argentyny - 34,2 tys. ton. Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii wyniósł 70,5%. W analizowanym czasie przywieziono również także 28,2 tys. ton wołowiny z Australii oraz 19,8 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych. Wwóz tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii osiągnął granicę 12,8 tys. ton, a ze Szwajcarii ukształtował się na poziomie 4,5 tys. ton.

Eksport wołowiny z UE

W okresie I-X 2014 roku kraje Wspólnoty wyeksportowały w sumie 458,2 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, a zatem o 23,7% więcej niż w tym samym czasie 2013 r. Handel z Rosją wzrósł o 65,3% do 95,3 tys. ton, przy czym wywóz wzrastał do czasu wprowadzenia embarga od 1 sierpnia 2014 r. Natomiast dostawy do Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz do Szwajcarii wzrosły odpowiednio o 30,9% do 27,8 tys. ton, o 4,3% do 9,5 tys. ton oraz o 1,4% do 23,1 tys. ton.
 
Więcej tych towarów wywieziono ze Wspólnoty do Wybrzeża Kości Słoniowej o 31,2% do 23 tys. ton, Libanu o 47,7% do 31,6 tys. ton, a także do Kosowa o 45,3% do 6 tys. ton i Albanii o 4,6% do 2,7 tys. ton. Dostawy do Turcji kontynuowały zniżkę do 4,2 tys. ton. Zmalał również wywóz tych towarów do Ghany o 14,3% do 28,6 tys. ton oraz do Norwegii o 35,8% do 6,4 tys. ton.
 
W okresie I-X 2014 r. Unia Europejska pozostawała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans wynoszący -86,4 tys. ton w handlu mięsem wołowym, tj. świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane należy zauważyć, iż Unia była w okresie styczeń-październik 2014 r. importerem netto tego gatunku mięsa.Tagi:
źródło: