| Autor: redakcja1

Handel unijnym mięsem i żywcem wołowym (I-XI 2014)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w okresie I-XI 2014 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie 305,5 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem – podaje FAMMU/FAPA.

Handel unijnym mięsem i żywcem wołowym (I-XI 2014)

Import wołowiny do UE

Najwięcej tego gatunku mięsa sprowadzono tradycyjnie z Brazylii - 131,1 tys. ton, Urugwaju - 45,3 tys. ton oraz z Argentyny - 38 tys. ton. Udział tych trzech krajów w imporcie łącznie do Unii ukształtował się na poziomie 70,2%.

 

W analizowanym czasie przywieziono również 30,4 tys. ton wołowiny z Australii, 22,5 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 13,6 tys. ton z Nowej Zelandii. Zakup tego gatunku mięsa z Namibii oraz Botswany wyniósł odpowiednio 9,2 tys. ton oraz 6 tys. ton, a import ze Szwajcarii ukształtował się na poziomie blisko 5 tys. ton.

Eksport wołowiny

W okresie I-XI br. kraje Wspólnoty wyeksportowały w sumie 508,1 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, a więc o 22,9% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Handel z Rosją wzrósł o 45,7% do 96 tys. ton, przy czym eksport zwiększał się do czasu wprowadzenia embarga od 1 sierpnia 2014 r. Z kolei dostawy do Hongkongu, Libanu, Bośni i Hercegowiny oraz Wybrzeża Kości Słoniowej wzrosły odpowiednio o 116,8% do 56,9 tys. ton, o 44% do 35 tys. ton, o 28,4% do 30,9 tys. ton oraz o 33,9% do 26,2 tys. ton.

 

Więcej tych towarów trafiło z Unii Europejskiej również do Angoli o 36% do 13,1 tys. ton, Kazachstanu o 34,4% do 7,8 tys. ton, Uzbekistanu o 14,4% do 7,9 tys. ton, Chin o 10,2% do 7,7 tys. ton, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o 6% do 10,4 tys. ton oraz do Szwajcarii o 0,7% do 25,2 tys. ton. Dostawy do Turcji pozostały na niskim poziomie, chociaż odnotowano ich zwyżkę o 24% do 5,9 tys. ton.

 

Zmalał za to eksport tych towarów do Norwegii o 30,5% do 7 tys. ton, Algierii o 27,7% do 14,6 tys. ton, Libii o 24,2% do 13,1 tys. ton oraz Ghany o 17,4% do 31 tys. ton. W okresie I-XI 2014 r. Unia pozostawała eksporterem netto w całkowitym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami.

 

Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans 93,3 tys. ton w handlu mięsem wołowym, w tym świeżym, chłodzonym, mrożonym oraz konserwowanym należy zaznaczyć, iż Wspólnota była w okresie styczeń-listopad 2014 r. importerem netto tego gatunku mięsa.Tagi:
źródło: