| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny mlekiem i produktami mlecznymi

Światowe zapotrzebowanie na produkty mleczne w 2018 r. będzie wpływało stymulująco na ich wysyłkę z Unii Europejskiej, która obok Nowej Zelandii i Australii oraz USA należy do grona czołowych globalnych eksporterów tej grupy asortymentowej.

Handel zagraniczny mlekiem i produktami mlecznymi
FAO przewiduje, że unijny eksport produktów mlecznych w 2018 r. może osiągnąć poziom 21 mln ton w ekwiwalencie mleka, a więc o 3% wyższy od przewidywanego na 2017 r. i o 13% od średniej z lat 2014–2016.
 
W 2018 r. wyniki handlu zagranicznego krajowej branży mleczarskiej pozostają pod sporym wpływem koniunktury n;a rynku globalnym, gdyż krajowa produkcja mleka oraz zapotrzebowanie wewnętrzne na przetwory mleczne będą wykazały tylko minimalny trend wzrostowy.
 
Od początku 2018 r. polska branża mleczarska notowała zwiększenie się przychodów z wysyłki produktów mlecznych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w miesiącach styczeń–maj 2018 r. wartość wywozu tych artykułów z Polski ukształtowała się w granicy 917 mln EUR, a więc o 3% większej niż przed rokiem. Spadkowi uległy z kolei wydatki na zakup produktów mlecznych poza granicami naszego kraju. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wartość przywozu była o 4% mniejsza niż rok wcześniej i ukształtowała się w granicy 369 mln EUR. Dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami mlecznymi wyniosło 548 mln EUR i było o 9% wyższe niż w tym samym czasie 2017 r.
 
IERiGŻ – PIB szacuje, że w całym 2018 r. wysyłka artykułów mleczarskich wyrażona w ekwiwalencie mleka surowego może być o 1% większa niż w 2017 r. i wynieść 4,1 mln ton, a w ujęciu wartościowym zwiększyć się do 2,14 mld EUR, tj. o 2% wyższego niż w rekordowo dobrym roku 2017. Jednocześnie do Polski może zostać sprowadzone 1,8 mln ton produktów mlecznych za blisko 1 mld EUR, co oznacza wzrost odpowiednio o 1% i o 2%. W wyniku czego nadwyżka eksportu nad importem może wzrosnąć do 2,30 mln ton i 1,15 mld EUR, odpowiednio o 1% i 2% w stosunku do 2017 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!