| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polską wołowiną

Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi eksportu tego mięsa z Polski.

Handel zagraniczny polską wołowiną
W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 r. z kraju wysłano 183 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, a więc o 4% więcej niż w porównywalnym okresie 2016 r. Spośród krajów UE największymi importerami wołowiny z Polski były m.in. Włochy, Niemcy i Hiszpania, a wśród krajów spoza UE – Izrael, Bośnia i Hercegowina oraz Hongkong. Szacowana nieznaczna zwyżka krajowej produkcji wołowiny w 2017 r. będzie ograniczała możliwość wzrostu wywozu. Przewiduje się, że w całym 2017 r. eksport wołowiny może być zbliżony do zrealizowanego w 2016 r. i wynieść 435 tys. ton.
 
W okresie pięciu miesięcy 2017 r. do Polski zaimportowano 72,5 tys. sztuk bydła żywego, a zatem to o 10% więcej niż przed rokiem. Wzrost przywozu dotyczył przede wszystkim cieląt do 160 kg - o 33% do 39 tys. sztuk. O 50% większy niż przed rokiem był również przywóz bydła hodowlanego czysto rasowego, który wyniósł 9,4 tys. sztuk.
 
Ze względu na mniejszą średnią masę sprowadzanych sztuk przywóz żywca wołowego wyrażony w ekwiwalencie tusz był o 3% mniejszy niż w tym samym okresie 2016 r. Zakup mięsa wołowego, w wyniku zwiększenia udziału importu mięsa bez kości w przeliczeniu na ekwiwalent tusz, był większy o 3%. Wwóz przetworów wołowych zmalał o 15%. w sumie od stycznia do maja 2017 r. do kraju przywieziono 22 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, czyli o 1% mniej niż przed rokiem.
 
W ocenie analityków ARR w drugim półroczu 2017 r. import produktów wołowych i cielęcych może być większy niż w drugim półroczu 2016 r. W wyniku czego, w całym 2017 r. przywóz produktów wołowych i cielęcych do Polski prawdopodobnie wzrośnie.


Tagi:
źródło: