| Autor: redakcja1

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Indeks cen produktów mlecznych FAO Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa grudzień 2023 r. był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zaobserwowano zwyżkę wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W grudniu 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się w granicy 116,1 pkt, a więc większej o 1,9 pkt niż w listopadzie 2023 r. Wskaźnik ten był o 22 pkt niższy niż przed rokiem.

Na wzrost wartości indeksu cen miały wpływ rosnące ceny masła, proszku mlecznego i serów na rynku międzynarodowym, co było głownie wynikiem zwiększonego zapotrzebowania importowego ze strony Europy Zachodniej oraz krajów z Bliskiego Wschodu.


 


Tagi:
źródło: