| Autor: redakcja1

Jakie rasy bydła mięsnego są najpopularniejsze w Polsce?

Hodowla bydła mięsnego w naszym kraju, mimo, że Polska ma duży potencjał produkcji, w porównaniu z hodowlą bydła mlecznego, nie ma zbyt długiej historii.

Jakie rasy bydła mięsnego są najpopularniejsze w Polsce?
W Polsce produkcja wołowiny w głównej mierze opiera się na rasach mlecznych użytkowanych dwukierunkowo bądź wykorzystywanych do krzyżowania towarowego. Jeszcze do końca lat 90 ubiegłego wieku całe pozyskiwane mięso wołowe pochodziło od tej samej populacji co produkowane mleko. Dopiero w latach 1994–1995 opracowano „Program Rozwoju Hodowli Bydła Mięsnego w Polsce”, który został następnie wdrożony do praktyki hodowlanej, czego skutkiem było powstanie w naszym kraju dwóch populacji: bydła czystorasowego oraz mieszańcowego. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że około 90% stada krów w Polsce stanowią krowy mleczne, 5% to krowy mamki, przy czym jedynie 1% to krowy ras mięsnych (2017r). Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego, dla których Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego prowadzi księgi hodowlane oraz ocenę wartości użytkowej.

Największą popularnością cieszą się rasy limousine, charolaise, hereford, angus w dwóch odmianach barwnych: angus czerwony i angus czarny oraz simental. Stanowią one 96,2% ogólnego pogłowia krów ras mięsnych. Są to rasy cenione na całym świecie, różniące się pod względem cech użytkowych, wymagań środowiskowych i jakości pozyskanego mięsa. Rasy te szybko aklimatyzują się do specyfiki polskiego rolnictwa i nie wymagają specjalnych warunków zoohigienicznych. Atutem przemawiającym za hodowlą bydła mięsnego są także niezbyt wygórowane wymagania żywieniowe i technologiczne tych zwierząt, które wbrew pozorom umożliwiają produkcję bardzo dobrej jakości mięsa. Aby podjąć decyzje jaką rasę bydła wprowadzić do swojego gospodarstwa warto poznać charakterystykę poszczególnych ras. Poniżej przedstawiamy charakterystykę 3 wiodących ras bydła mięsnego w Polsce. Najpopularniejsza rasa w Polsce – limousine – stanowi ok. 70% populacji krów czystorasowych, a kolejne – charolaise i hereford – odpowiednio ok. 12% i ok. 6%.

Limousine:

Rasa ta należy do najpopularniejszych ras bydła mięsnego hodowanego na całym świecie, utrzymywana jest w ponad 60 krajach. W Polsce jest użytkowana w czystości rasy, jako bydło opasowe oraz jako komponent krzyżowań z rasami mlecznymi w celu doskonalenia cech mięsnych potomstwa. Masa ciała krów wynosi 650–800 kg, wysokość w kłębie – 135 cm, podczas gdy buhaje osiągają wagę 1000–1200 kg przy wzroście 145 cm. Sylwetka wpisana w kształt prostokąta, o prostej linii grzbietu i niewielkiej głowie z rogami. Kościec delikatny, a tułów odznaczający się doskonałym umięśnieniem grzbietu i zadu. Limousine jest rasą średnio wcześnie dojrzewającą, długowieczną i płodną. Średni wiek pierwszego wycielenia jałówek wynosi ok. 28 miesięcy. Jałóweczki osiągają średnią wagę urodzeniową 34,5 kg, natomiast buhajki – 37,5 kg. Cielęta rodzą się silne, zdrowe, odznaczają się niską śmiertelnością i szybkim rozwojem podczas odchowu. Jest to rasa o bardzo dużym temperamencie i silnym instynkcie macierzyńskim, dlatego krowy mamki intuicyjnie bronią swoich młodych, często okazując agresję.

Przyrosty dobowe po odsadzeniu od matki kształtują się na poziomie 1100–1300 g, a wydajność rzeźna wynosi 68%. Pozyskane mięso jest delikatne, soczyste, kruche i nieprzetłuszczone. Jest cenione wśród koneserów wołowiny kulinarnej. Rasa limousine jest istotnym komponentem krzyżowania towarowego. Pozwala na uzyskanie efektu heterozji w odniesieniu do takich cech, jak wyższa masa ciała urodzonych cieląt, lepsze wykorzystanie paszy, co z kolei przekłada się na zwiększone odkładanie tkanki mięśniowej. O wysokiej przydatności do krzyżowania towarowego tej rasy świadczy fakt, że wśród wszystkich ras mięsnych jest wykorzystywana najczęściej.

Charolaise:

Rasa charolaise należy do grupy bydła o dużym kalibrze. Krowy osiągają wagę 750–900 kg przy wysokości w kłębie 140 cm, natomiast dorosłe buhaje 1100–1300 kg przy wysokości w kłębie 145 cm. Zwierzęta mają masywną posturę – głęboka i dobrze wysklepiona klatka piersiowa oraz wydłużony, silnie umięśniony udziec.

Charakterystyczna dla tej rasy jest krótka i szeroka głowa, krótki, ale bardzo dobrze umięśniony kark i gruby kościec. Charolaise jest rasą późno dojrzewającą i długowieczną. Pierwsze wycielenia jałówek mają miejsce w wieku ok 33 miesiąca. Cielęta rodzą się duże (45–48 kg), zdarzają się więc trudne porody. Selekcja znacznie poprawiła tę cechę poprzez dobór buhajów pod kątem łatwości wycieleń. Wydajność mleczna matek oceniana jest jako dobra, choć płodność jest tu niższa niż u innych ras. Zwierzętom tej rasy należy zapewnić obfite żywienie oraz należytą opiekę. Przyrosty dobowe opasów są bardzo wysokie – kształtują się na poziomie 1200–1500 g na dobę. Pozyskane mięso jest dobrej jakości i o małej zawartości tłuszczu. Wydajność rzeźna dochodzi do poziomu 60% i więcej, a zawartość mięsa w wyrębach wartościowych wynosi ok. 80%.

Hereford:

Rasa wyhodowana w środkowo-zachodniej Anglii, popularna oraz najliczniej występującej rasy bydła mięsnego na świecie. Masa ciała krów wynosi ok. 600 kg przy wysokości 130 cm w kłębie, natomiast buhajów – odpowiednio 900 kg i 135 cm. Sylwetka o głębokim, masywnym tułowiu, mocno rozbudowanym przodzie oraz z krótkimi i szeroko rozstawionymi nogami.

Średni wiek pierwszego wycielenia wynosi ok. 26–27 miesięcy. Jest to rasa średnio wcześnie dojrzewająca, o bardzo dobrej płodności krów oraz łatwo przebiegających porodach. Cielęta ważą zazwyczaj 35–40 kg i przebywają z matkami do wieku 6–7 miesięcy. Główną zaletą tej rasy jest szybka adaptacja do różnych warunków klimatycznych oraz umiarkowane wymagania dotyczące spożywanych pasz. Przyrosty dzienne opasanych bukatów wynoszą 1000 g, a wydajność rzeźna kształtuje się na poziomie przekraczającym 60%. Pozyskane mięso jest soczyste, marmurkowate i o dużej zawartości tłuszczu. Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego oraz opasem młodego bydła. Jest to spowodowane między innymi: kryzysem na rynku mleka, problemem afrykańskiego pomoru świń, z którym zmagają się producenci trzody chlewnej, mniejszą pracochłonnością. Jednak wielu rolników w naszym kraju traktuje chów i hodowlę bydła mięsnego jako dodatkowe źródło dochodu. Hodowla ta daje bowiem gwarancję uzyskania wołowiny o doskonałych walorach, zarówno odżywczych, jak i smakowych.

Co więcej, bydło mięsne jest obecnie jednym z nielicznych gatunków zwierząt gospodarskich, który może być utrzymywany w warunkach naturalnych. W większości gospodarstw bydło jest opasane w systemie ekstensywnym, czyli z wykorzystaniem użytków zielonych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!