| Autor: redakcja1

Kary za nadprodukcję mleka ciężkie do uniknięcia

Jak informowaliśmy 14 lipca 2014 r. w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa. Jednym z poruszonych tematów była przyszłość sektora mleczarskiego w UE po wygaśnięciu kwot mlecznych w marcu 2015 r.

Kary za nadprodukcję mleka ciężkie do uniknięcia
Polska i kilkanaście innych krajów Unii zabiegała o dostosowanie współczynników korekty zawartości tłuszczu obowiązujących w ramach systemu kwotowania mleka, co pozwoliłoby na uniknięcie wysokich kar za przekroczenie kwoty przez polskich gospodarzy w dwóch ostatnich sezonach.
 
W czerwcu krajom Unii Europejskiej nie udało się dojść do porozumienia w tej sprawie, dlatego temat został ponownie poruszony na posiedzeniu Rady UE w lipcu w formie kompromisowej propozycji. Jednak i tym razem nie uzyskała ona poparcia kwalifikowanej większości głosów w Radzie UE.
 
Według źródeł dyplomatycznych Francja, Węgry, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Bułgaria, Portugalia, Rumunia, Dania, Słowenia, Szwecja, Włochy oraz Wielka Brytania nie zmieniły swojego stanowiska i nie poparły projektu dokumentu. Jak wskazuje FAMMU/FAPA zdaniem wspomnianych krajów nie należy zmieniać wcześniej podjętych decyzji. Wskazywały one również, że dostosowanie współczynników korekty zawartości tłuszczu faworyzowałoby producentów, którzy przekraczają kwoty, a redukcja opłat za przekroczenie kwot skutkowałaby obniżeniem wpływów do budżetu unijnego.
 

Stanowisko Polski ws. kwot mlecznych
 

Z kolei Polska, jako zwolennik propozycji, opowiadała się za tym, że UE powinna nadążać za rosnącą produkcją mleka na świecie, oraz że w związku z przekroczeniem kwot mlecznych przez niektóre kraje Unii wpływy do budżetu z opłat za nadprodukcję i tak będą wielokrotnie wyższe niż przewidywano.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!