| Autor: redakcja1

Po zniesieniu kwot mlecznych może nastąpić koncentracja produkcji mleka na północy UE

Zdaniem analityków Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. po zniesieniu systemu kwotowania, produkcja mleka w Unii Europejskiej skoncentruje się w tzw. Pasie Mlecznym skupiającym Niemcy, Polskę, Szwecję, Finlandię, Danię, Belgię, Holandię, Wielką Brytanię, Irlandię oraz kraje bałtyckie.

Po zniesieniu kwot mlecznych może nastąpić koncentracja produkcji mleka na północy UE

Koncentracja produkcji mleka na północy UE

Jak wskazuje FAMMU/FAPA, w poprzednich latach w Pasie Mlecznym widoczny był wzrost produkcji mleka, podczas gdy w pozostałych państwach odnotowywany była jej obniżka. Podobne wnioski przedstawione zostały w opublikowanym na początku 2015 roku raporcie fińskiego instytutu MTT Agrifood Research dotyczącym konkurencyjności Północnoeuropejskiego Pasa Mlecznego.

Zdaniem Jakuba Olimpry z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A., wolny rynek, a także koncentracja produkcji oznacza zarówno szanse jak i zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego. Z jednej strony koncentracja produkcji sprawi, że kraje z Pasa Mlecznego w długim przedziale czasowym zwiększą swój udział w rynku. Natomiast z drugiej strony polscy producenci, aby sprostać konkurencji, będą musieli ponieść znaczne nakłady inwestycyjne w celu zwiększenia swoich mocy produkcyjnych i poprawy efektywności. Nieunikniona będzie także ekspansja na nowe rynki spoza Unii Europejskiej. Dlatego też w najbliższych latach prognozowana jest postępująca konsolidacja w polskim sektorze mleczarskim.

Kary za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2014/2015 będą ostatnimi karami za przekroczenie limitów przez polskich producentów mleka, ponieważ w kwietniu zlikwidowany zostanie system kwot mlecznych. Departament Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. szacuje, że likwidacja kwot mlecznych przyczyni się do wyższej podaży mleka w Unii Europejskiej, co oddziaływać będzie w kierunku dalszego spadku cen produktów mlecznych.Tagi:
źródło: