| Autor: redakcja11

Koniec I transzy wniosków dot. zmniejszenia produkcji mleka w Unii

W dniu 21.09.2016 r. minął termin składania wniosków przez producentów mleka z UE, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale 2016 roku – informuje FAMMU/FAPA.

Koniec I transzy wniosków dot. zmniejszenia produkcji mleka w Unii

Jest to pierwsza z czterech transzy przewidzianych pakietem pomocowym UE dotyczącym ograniczenia podaży mleka. Następne wnioski związane z zmniejszeniem produkcji mleka w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. przyjmowane będą do dnia 12 października 2016 r.

 

Jak wynika ze wstępnych danych KE zapowiedziane zmniejszenie wypełnia 98,9% dostępnej kwoty, co tym samym oznacza redukcję produkcji w ostatnim kwartale tego roku o 1,06 mln ton (z 1,07 mln ton dostępnych w tym okresie). Ze wsparcia w zamian za obniżenie produkcji chce skorzystać 52 tys. rolników z 27 krajów członkowskich. Przeciętnie jeden producent zaoferował wycofanie 20 ton mleka z rynku. Największe zainteresowanie pierwszą transzą programu zaobserwowano w Niemczech. W kraju tym wnioski złożyło około 15 tys. producentów na łączne zmniejszenie produkcji mleka o około 286 tys. ton. Z kolei wartość pomocy w wysokości 0,14 EUR za kilogram mniej mleka wyniesie w przeliczeniu około 50 mln EUR. Program ograniczania dostaw mleka działa także w innych krajach UE. Natomiast we Francji producenci złożyli około 13 tys. aplikacji (na 181 tys. ton), a po około 4 tys. w Austrii, Holandii, Irlandii, Danii i Polsce. Według wstępnych informacji, producenci z Austrii zamierzają od października do grudnia dostarczyć 26,5 mln kg mleka mniej, a ponadto 90% z nich zamierza również obniżyć dostawy w ramach kolejnej transzy. Stosunkowo najmniej wniosków wpłynęło z Rumunii i Bułgarii w sumie około 2 tys.

 

Dane Agencji Rynku Rolnego podają, że, spośród złożonych w Polsce blisko 4 tysięcy wniosków, 3777 otrzymało pozytywną weryfikację. Krajowi producenci mleka zadeklarowali łączne ograniczenie produkcji w wysokości 60 mln kg mleka, na kwotę przekraczającą 34 mln PLN.


Dodatkowo Sekretarz stanu Jacek Bogucki na konferencji prasowej przypomniał, że mechanizm ograniczenia produkcji mleka nie jest jedynym wsparciem dla producentów mleka w UE. Poinformował, że trwają konsultacje z rolnikami i organizacjami rolniczymi dotyczące rozdysponowania 22,6 mln EUR przyznanych Polsce na pomoc dostosowawczą, a projekt podziału tej kwoty w październiku trafi do Komisji Europejskiej.

 

Na program redukcji dostaw mleka Unia przeznaczyła 150 mln EUR, co ma pozwolić na ograniczenie dostaw o około 1 mld kg. Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka, za dobrowolne spadki dostaw, będzie finansowany na jednolitych zasadach w całej UE - pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w odniesieniu do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pierwszy okres redukcji dostaw mleka to miesiące październik - grudzień 2016 r., drugi: listopad 2016 r. - styczeń 2017 r., natomiast trzeci: grudzień 2016 r. - luty 2017 r. i czwarty: styczeń - marzec 2017 r.

 

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Jednocześnie pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50 % ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.


Wnioski o przyznanie pomocy będą podlegały szczegółowym kontrolom administracyjnym jak także kontrolom na miejscu, celem których będzie weryfikacja czy producenci ubiegający się o pomoc nie stwarzają sztucznych warunków do wzięcia pomocy.

 

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona w granicy 0,14 EUR za każde 100 kg zredukowanej ilości mleka. Jednak KE zastrzegła sobie możliwość redukcji współczynnika przydziału, jeżeli wnioski o pomoc w skali UE, przekroczą maksymalną wielkość redukcji dostaw. W ocenie prezesa ARR, współczynnik ten raczej nie będzie zmniejszony.

 

Jak podkreśla KE po zakończeniu trzymiesięcznego okresu redukcji rolnicy będą mieli 45 dni, czyli mniej więcej do połowy lutego na przedstawienie dowodów, że faktycznie ograniczyli produkcję w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku.

 

Dalsze procedury związane z kolejną transzą pomocy mają zostać ogłoszone nie później niż do 30 września. Tagi:
źródło: