dostawy mleka i strony powiązane

 • 2018-02-28

  Zwiększenie dostaw mleka

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku wyprodukowano 155,4 mln ton mleka, to jest 2% więcej niż w tym samym czasie w 2016 roku.

 • 2017-12-22

  Do 2030 r. dostawy mleka w UE zwiększą się o 13%

  Bydło i mleko

  Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej „EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030” w 2030 r. dostawy mleka do mleczarni w Unii Europejskiej wyniosą 175,2 mln t i będą o 13,3% wyższe niż w 2017 r. Oznacza to, że w latach 2018-2030, dostawy mleka będą zwiększać się średniorocznie w tempie 1%, a więc wolniej niż w latach 2008-2017...

 • 2017-09-08

  Ograniczone dostawy mleka

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych wynika, że okresie pierwszego półrocza 2017 roku wyprodukowano 78,8 mln ton mleka, a więc 0,6% mniej niż w tym samym czasie w 2016 roku.

 • 2017-06-02

  Dwa lata po zniesieniu kwot – dostawy i ceny mleka w UE

  Bydło i mleko

  Według danych Komisji Europejskiej w drugim roku po zniesieniu limitów kwotowych (od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.), do mleczarni w Unii Europejskiej dostarczono 152,4 mln t mleka, tj. o 1,8% mniej niż w analogicznych okresie przed rokiem ale o 2,6% więcej niż w ostatnim roku obowiązywania systemu kwotowania.

 • 2017-03-15

  Dostawy mleka w UE wzrosną o 0,6%. Ponownie zwiększy się wydajność krów

  Bydło i mleko

  Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej zawartych w opublikowanym niedawno, zimowym raporcie „Short-term Outlook" w 2017 r., w porównaniu z rokiem poprzednim dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększą się o 0,6%.

 • 2017-03-01

  UE: W IV kw. 2016 r. dostawy mleka zmniejszyły się o 3%

  Bydło i mleko

  Według najnowszych danych KE, w IV kwartale 2016 r. dostawy mleka w UE, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. obniżyły się o 3,1%.

 • 2017-01-26

  Spadła dynamika wzrostu skupu mleka

  Bydło i mleko

  W Polsce w 2016 r. dynamika wzrostu dostaw mleka do skupu ulegała ograniczeniu. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. krajowi producenci dostarczyli do podmiotów skupujących 9,9 mld litrów mleka, o 2,3% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. dostawy surowca były większe niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 5,1%.

 • 2017-01-05

  Trudna sytuacja producentów mleka w 2016 r. Ceny w 2017 r. powinny wzrosnąć o kilkanaście procent

  Bydło i mleko

  Po spadkach w 2015 r., od stycznia do kwietnia 2016 r. indeks światowych cen artykułów mleczarskich FAO obniżył się o kolejne 15%. Pogarszająca się sytuacja na rynku światowym, wynikająca ze wzrostu podaży mleka u największych eksporterów oraz niewystarczającego ożywienia popytu u największych importerów miała swoje odzwierciedlenie w spadku cen skupu mleka w Polsce.

 • 2016-11-29

  Do skupu trafiło już ponad 9 mld litrów mleka

  Bydło i mleko

  Jak wynika najnowszych danych GUS (za Sparks), w Polsce w październiku 2016 r. skupiono 866,1 mln l mleka, a więc o 0,6 proc. mniej niż przed miesiącem. Spadek skupu mleka w październiku to sprawa normalna, ale tegoroczna zniżka była mniejsza niż w trzech poprzednich latach, kiedy to do skupu w październiku dostarczano o 1,2 proc. mniej mleka niż we wrześniu.

 • 2016-10-17

  W 2017 r. dostawy mleka powinny zmniejszyć się

  Bydło i mleko

  Jak wynika z najnowszych szacunków Komisji Europejskiej zaprezentowanych w jesiennym „Short term outlook“ w drugiej połowie 2016 r. dostawy mleka w Unii Europejskiej będą mniejsze o 2% niż w analogicznym okresie przed rokiem, podczas gdy w pierwszym półroczu br. zwiększyły się one o 3%. W rezultacie w 2016 r. dostawy mleka w UE wzrosną o 0,6% do 153,2 mln ton.

 • 2016-10-07

  Koniec I transzy wniosków dot. zmniejszenia produkcji mleka w Unii

  Bydło i mleko

  W dniu 21.09.2016 r. minął termin składania wniosków przez producentów mleka z UE, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale 2016 roku – informuje FAMMU/FAPA.

 • 2016-10-03

  Dostawy mleka spadły drugi miesiąc z rzędu

  Bydło i mleko

  Dostawy mleka w relacji rocznej były drugi miesiąc z rzędu niższe od notowanych przed rokiem. Z najnowszych danych Eurostatu (za MMO) dostawy mleka w UE w lipcu br. wyniosły 13,1 mln t i w porównaniu do lipca 2015 r. były mniejsze o 1,3%. Z kolei roczna dynamika spadku dostaw w lipcu br. też była mniejsza od odnotowanej w czerwcu, kiedy to wyniosła 2,7%.

 • 2016-09-07

  Dostawy mleka w UE mniejsze niż przed rokiem (czerwiec 2016)

  Bydło i mleko

  W czerwcu 2016 r. dostawy mleka w Unii Europejskiej, w porównaniu z porównywalnym okresem przed rokiem zmalały. Jak wynika z danych KE w czerwcu br. mleczarnie w UE skupiły w sumie 13,1 mln ton mleka, czyli o 2,7% mniej niż w porównywalnym czasie przed rokiem. Mimo obniżki produkcji w czerwcu, łącznie w I p. 2016 r. dostawy mleka w UE były o 3,3% wyższe niż w tym samym okresie przed...

 • 2016-08-04

  Polska: Spadnie zarówno pogłowie krów, jak i produkcja mleka

  Bydło i mleko

  W wyniku niskich cen skupu mleka i spadku rentowności produkcji, w Polsce przyspieszeniu uległ proces zmniejszenia pogłowia krów mlecznych – podaje Agencja Rynku Rolnego.

 • 2016-05-17

  Duży przyrost dostaw mleka w UE

  Bydło i mleko

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej (KE) od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r. w UE skupiono o 4,4 proc. - 6 mld kg mleka więcej niż w porównywalnym czasie przed rokiem. Dla lepszego zobrazowania jak duża jest skala przyrostu dostaw możemy powiedzieć, że ta wielkość mleka stanowiłaby 60 proc. całkowitego skupu w Polsce lub 30 proc. produkcji mleka w Nowej Zelandii w tym okresie...