dostawy mleka i strony powiązane

 • 2020-04-29

  Dostawy mleka surowego

  Bydło i mleko

  W Polsce w miesiącach styczeń–marzec 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-04-03

  Dostawy mleka surowego

  Bydło i mleko

  W Polsce od początku 2020 r. dostawy mleka surowego do skupu, pomimo sezonowych wahań, utrzymują się na poziomie większym niż rok wcześniej.

 • 2020-03-09

  Dostawy mleka surowego

  Bydło i mleko

  W Polsce na początku 2020 r. zaobserwowano dalszy wzrost podaży mleka surowego do skupu.

 • 2020-02-05

  Zwyżkowe trendy skupu mleka

  Bydło i mleko

  W Polsce utrzymuje się zwyżkowy trend cen skupu mleka surowego. W grudniu 2019 r. krajowi dostawcy za mleko otrzymywali 139,73 zł/hl, a więc o 1,1% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 0,3% mniej niż w grudniu 2018 r.

 • 2019-12-05

  Dostawy surowego mleka

  Bydło i mleko

  W Polsce od początku 2019 r. dostawy mleka surowego do skupu utrzymywały się w granicy większej niż rok wcześniej.

 • 2019-02-13

  Skup mleka w Polsce i UE

  Bydło i mleko

  W Polsce w 2018 r., w wyniku zwiększenia się pogłowia krów mlecznych oraz dalszej poprawy ich wydajności, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były wyższe niż w 2017 r.

 • 2018-02-28

  Zwiększenie dostaw mleka

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku wyprodukowano 155,4 mln ton mleka, to jest 2% więcej niż w tym samym czasie w 2016 roku.

 • 2017-12-22

  Do 2030 r. dostawy mleka w UE zwiększą się o 13%

  Bydło i mleko

  Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej „EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030” w 2030 r. dostawy mleka do mleczarni w Unii Europejskiej wyniosą 175,2 mln t i będą o 13,3% wyższe niż w 2017 r. Oznacza to, że w latach 2018-2030, dostawy mleka będą zwiększać się średniorocznie w tempie 1%, a więc wolniej niż w latach 2008-2017...

 • 2017-09-08

  Ograniczone dostawy mleka

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych wynika, że okresie pierwszego półrocza 2017 roku wyprodukowano 78,8 mln ton mleka, a więc 0,6% mniej niż w tym samym czasie w 2016 roku.

 • 2017-06-02

  Dwa lata po zniesieniu kwot – dostawy i ceny mleka w UE

  Bydło i mleko

  Według danych Komisji Europejskiej w drugim roku po zniesieniu limitów kwotowych (od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.), do mleczarni w Unii Europejskiej dostarczono 152,4 mln t mleka, tj. o 1,8% mniej niż w analogicznych okresie przed rokiem ale o 2,6% więcej niż w ostatnim roku obowiązywania systemu kwotowania.

 • 2017-03-15

  Dostawy mleka w UE wzrosną o 0,6%. Ponownie zwiększy się wydajność krów

  Bydło i mleko

  Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej zawartych w opublikowanym niedawno, zimowym raporcie „Short-term Outlook" w 2017 r., w porównaniu z rokiem poprzednim dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększą się o 0,6%.

 • 2017-03-01

  UE: W IV kw. 2016 r. dostawy mleka zmniejszyły się o 3%

  Bydło i mleko

  Według najnowszych danych KE, w IV kwartale 2016 r. dostawy mleka w UE, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. obniżyły się o 3,1%.

 • 2017-01-26

  Spadła dynamika wzrostu skupu mleka

  Bydło i mleko

  W Polsce w 2016 r. dynamika wzrostu dostaw mleka do skupu ulegała ograniczeniu. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. krajowi producenci dostarczyli do podmiotów skupujących 9,9 mld litrów mleka, o 2,3% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. dostawy surowca były większe niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 5,1%.

 • 2017-01-05

  Trudna sytuacja producentów mleka w 2016 r. Ceny w 2017 r. powinny wzrosnąć o kilkanaście procent

  Bydło i mleko

  Po spadkach w 2015 r., od stycznia do kwietnia 2016 r. indeks światowych cen artykułów mleczarskich FAO obniżył się o kolejne 15%. Pogarszająca się sytuacja na rynku światowym, wynikająca ze wzrostu podaży mleka u największych eksporterów oraz niewystarczającego ożywienia popytu u największych importerów miała swoje odzwierciedlenie w spadku cen skupu mleka w Polsce.

 • 2016-11-29

  Do skupu trafiło już ponad 9 mld litrów mleka

  Bydło i mleko

  Jak wynika najnowszych danych GUS (za Sparks), w Polsce w październiku 2016 r. skupiono 866,1 mln l mleka, a więc o 0,6 proc. mniej niż przed miesiącem. Spadek skupu mleka w październiku to sprawa normalna, ale tegoroczna zniżka była mniejsza niż w trzech poprzednich latach, kiedy to do skupu w październiku dostarczano o 1,2 proc. mniej mleka niż we wrześniu.