| Autor: redakcja1

Kontrola przekazywanych danych rynkowych dotyczących rynku wołowiny w 2021 roku

Kontrola przekazywanych danych rynkowych z rynku wołowiny prowadzona jest w celu zapewnienie prawidłowej, jednolitej rejestracji cen oraz wielkości obrotów na rynku wołowiny i cielęciny. Kontroli podlegają przedsiębiorcy zobowiązani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) do nieodpłatnego przekazywania danych z rynku wołowiny do Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR).

Kontrola przekazywanych danych rynkowych dotyczących rynku wołowiny w 2021 roku
Obowiązkowi przekazywania danych rynkowych do ZSRIR w 2021 r. podlegały początkowo  34 przedsiębiorstwa, w tym 33 ubojnie bydła oraz 1 firma handlowa. W IV kwartale 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wprowadził 1 nowy podmiot - zakład ubojowy, który podjął przekazywanie danych rynkowych do ZSRIR. Na koniec roku 35 przedsiębiorstw było objętych kontrolą w zakresie przekazywanych danych rynkowych.

W 2021 r. przeprowadzono 137 kontroli przekazywanych danych rynkowych z rynku wołowiny. W ramach kontroli sprawdzono 864 szt. bydła pod kątem prawidłowości wyliczenia podstawowej ceny zakupu, która była raportowana do ZSRIR. Prawidłowo wyliczoną cenę zakupu bydła stwierdzono w przypadku 856 szt., tj. 99,1% wszystkich kontrolowanych. 

W wyniku kontroli stwierdzono błędne wyliczenie ceny podstawowej zakupu bydła, przekazywanej do ZSRIR w 1 zakładzie ubojowym, w odniesieniu do 8 tusz wołowych, tj. 0,9% wszystkich kontrolowanych. Błąd w wyliczeniach polegał na pominięciu 1 sztuki, która powinna być ujęta w raporcie, co spowodowało, że przekazana do ZSRIR średnia cena była zaniżona o 1,1%.


Tagi:
źródło: