| Autor: redakcja1

W 2015 r. produkcja mleka w Polsce wzrosła do 12 859 mln litrów

W 2015 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12859,4 mln litrów i była większa od otrzymanej w 2014 r. o 252,1 mln litrów - 2%.

W 2015 r. produkcja mleka w Polsce wzrosła do 12 859 mln litrów

Produkcja mleka w Polsce

Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, zwyżka rocznej produkcji mleka był wynikiem wzrostu wydajności mleka od 1 krowy o 4,5% z 5164 litrów w 2014 r. do 5395 litrów w 2015 r. Średnioroczny stan krów zmalał o 57,9 tys. sztuk - 2,4%.
 
W gospodarstwach indywidualnych wytworzono w 2015 r. 11959,1 mln litrów mleka, czyli o 2,6% więcej niż przed rokiem, co stanowiło 93% krajowej produkcji. W 2015 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 884 litrów, a zatem o 2,1% więcej niż w 2014 r.
 
W 2015 r. w przekroju terytorialnym największym udziałem w krajowej produkcji mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie - 21,7%, podlaskie - 19,9%, wielkopolskie – 13,5%, łódzkie - 7,6%, warmińsko-mazurskie - 7,5% i kujawsko-pomorskie - 7,2%, a najmniejszym województwa: lubuskie - 0,7%, zachodniopomorskie - 1,3%, dolnośląskie - 1,5% i podkarpackie - 1,8%.
 
Większą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju wynoszącą 884 l, zaobserwowano w 5 województwach: podlaskim - 2424 l, mazowieckim - 1447 l, łódzkim - 1009 l, wielkopolskim - 997 l i warmińsko-mazurskim - 965 l. Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie - 206 l, dolnośląskie - 210 l i lubuskie - 218 l.


Tagi:
źródło: