| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja wołowiny

W Polsce produkcja wołowiny kilkukrotnie przewyższa krajowe zużycie.

Krajowa produkcja wołowiny
W efekcie stopień samowystarczalności żywnościowej na rynku wołowiny, tj liczonej jako relacja produkcji ogółem do zużycia wewnętrznego, kształtuje się na poziomie 403–441%.

Wysoki poziom tego wskaźnika wynika z niewielkiego, wynoszącego około 3 kg, krajowego spożycia wołowiny na jednego mieszkańca w odniesieniu do dużego wolumenu produkcji. Powstała w ten sposób nadwyżka podaży nad popytem pozwala na sprzedaż za granicę ponad 80% produkowanego w kraju asortymentu wołowego.


Tagi:
źródło: