| Autor: redakcja1

Krajowe spożycie mleka

W 2017 r. bilansowe spożycie mleka wyniosło 223 litry w przeliczeniu na jednego mieszkańca i było o 1 litr - 0,5% wyższe niż w 2016 r. i o 49 litrów - 28% niż w 2004 r.

Krajowe spożycie mleka
W 2018 r., wraz z prognozowanym wyhamowaniem zwyżkowego trendu cen detalicznych artykułów mleczarskich, bilansowa konsumpcja mleka może zwiększyć się o 1% do 226 litrów na mieszkańca.
 
Wydatny wzrost cen zbytu masła w 2017 r. i w efekcie spore podrożenie tego tłuszczu w handlu detalicznym przyczyniło się do spadku jego konsumpcji. Szacuje się, że w 2017 r. statystyczny mieszkaniec Polski spożył 4,6 kg masła, czyli o 2% mniej niż w 2016 r. Jednocześnie był to poziom o 5% wyższy niż w roku akcesji Polski do UE.
 
IERiGŻ – PIB ocenia, że w pierwszej połowie 2018 r. spożycie masła ulegnie obniżeniu, podczas gdy w drugim półroczu może się kształtować na poziomie większym niż rok wcześniej, w wyniku zwyżki krajowej podaży masła, spowolnienia dynamiki wywozu oraz wyhamowania wzrostowej tendencji cen. W tej sytuacji w całym 2018 r. spożycie masła może być zbliżone do poziomu przewidywanego na 2017 r.


Tagi:
źródło: