| Autor: redakcja1

Krajowy rynek mleka płynnego i śmietany

Polska jest znaczącym producentem mleka w UE ze średnio z 8% udziałem w unijnej produkcji.

Krajowy rynek mleka płynnego i śmietany
Od wejścia Polski do UE krajowa produkcja mleka z roku na rok systematycznie się zwiększa. W 2020 r. w Polsce wyprodukowano 3,7 mld litrów mleka płynnego przetworzonego, tj. łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji, a więc to o 78% więcej niż w 2004 r.

Polska należy również do czołowych unijnych producentów śmietany, ustępując jedynie Niemcom i Francji. W ostatnich ośmiu latach produkcja śmietany w Polsce była w miarę stabilna i kształtowała się w granicach 350–400 tys. ton.

Mleko płynne i śmietana są drugą grupą towarową z uwagi na wysokość przychodów uzyskiwanych z eksportu. Od akcesji Polski do UE do 2020 r. wartość wysyłki mleka płynnego i śmietany zwiększyła się czternastokrotnie, z 29 mln euro do 417 mln euro. W 2020 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy asortymentowej stanowiły 18% wartości całego polskiego eksportu produktów mlecznych.

W bardzo dużym stopniu wzrósł też wolumen wysyłki tej grupy towarowej. W 2020 r. z Polski na rynki zagraniczne wysłano 842 tys. ton mleka i śmietany, blisko szesnastokrotnie więcej niż w roku 2004. Największymi odbiorcami tej grupy asortymentowej są kraje UE, do których w 2020 r. skierowano około 75% wolumenu eksportu mleka płynnego i śmietany.


Tagi:
źródło: