| Autor: redakcja1

Mniejsze pogłowie krów mlecznych

Populacja bydła w grudniu minionego roku wynosiła 6 035,5 tys. sztuk i była o 1,1% czyli o 65,3 tys. szt. większa niż przed rokiem, ale o 1,8% - 107,6 tys. sztuk mniejsza niż w czerwcu 2017 r.

Mniejsze pogłowie krów mlecznych
Minimalnie zmniejszyło się pogłowie cieląt do 1 roku o 0,3% do poziomu 1 713 tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata wzrosła o 1,9% i osiągnęła poziom 1 668,7 tys. sztuk. Także pogłowie krów było większe o 1,6% do 2 340,6 tys. sztuk.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił w przypadku cieląt w wieku poniżej 1 roku - 28,4%, młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,6%, krowy - 38,8%, pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,2%.
 
Pogłowie krów mlecznych na koniec 2017 roku wynosiło 2 152,8 tys. sztuk i było o 1,1% większe niż na koniec roku 2016. Zwyżka pogłowia wystąpiła w 8 województwach, tj. warmińsko-mazurskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, opolskie.
 
W pozostałych województwach ograniczono ilość krów mlecznych, z czego największy spadek dotyczył województwa małopolskiego i zachodniopomorskiego.


Tagi:
źródło: