| Autor: redakcja1

Ogólnopolski Konkurs "Producent bydła mięsnego roku 2016"

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016.

Ogólnopolski Konkurs

PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016

Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, JM Rektora SGGW i Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku podczas III Forum Sektora Wołowiny w ramach Centralnych Targów Rolniczych.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności oraz dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatorów Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

 
W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producentów bydła mięsnego za rok 2016 w następujących kategoriach:
1. producent bydła opasowego,
2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,
3. producent odsadków,
4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016 mogą zgłaszać Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związki Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 10 września 2016 roku.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą na adres:

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016
ul. Toruńska 30/45,
85-023 Bydgoszcz


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!