| Autor: mikolaj

P. Hogan: Nie ma możliwości umorzenia kar za nadprodukcję mleka

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w którym zwrócono się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana z powodu bardzo trudnej sytuacji panującej na rynku mleka, Komisarz przekazał odpowiedź, że podziela troskę o tę sytuację i jest w pełni świadomy obecnej presji na ceny mleka w całej Europie.

P. Hogan: Nie ma możliwości umorzenia kar za nadprodukcję mleka

Jak informuje KRIR, Komisarz zwrócił uwagę, że jest to głównie związane z brakiem równowagi między podażą i popytem, co jest spowodowane zwiększoną produkcją mleka i mniej dynamicznym globalnym popytem. Komisarz zwrócił szczególną uwagę na to, że dostawy mleka w Polsce zwiększyły się w bieżącym roku o 6,7%, pomimo dobrze znanej sytuacji nadmiernej podaży. Suma do zapłacenia przez polskich rolników w mlecznym roku kwotowym 2014/15 jest należna według prawa i nie jest możliwe aby państwa członkowskie lub Unia odstąpiły od tego zobowiązania prawnego. Po wpłaceniu do budżetu UE przez polskie władze, suma ta ma być w pełni odzyskana od rolników przyczyniających się do przekroczenia kwot.

Komisarz Hogan podkreślił, że okazał wyraźną gotowość, poprzez szeroko sięgające środki zmobilizowane od czasu objęcia obowiązków Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby wspierać ten sektor w trudnych czasach, a obecne nie są od tego wyjątkiem. Oprócz kompleksowego pakietu solidarnościowego dla rolników o wartości 500 milionów euro zatwierdzonego poprzedniej jesieni i zestawu 13 środków przedstawionych w marcu, podczas lipcowego posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa zaprezentował nowy, daleko sięgający pakiet pomocowy dla rolników, głównie skierowany do sektora mleczarskiego, mający na celu uporanie się z trwającym brakiem równowagi między podażą i popytem w Unii, wprowadzenie ulgi dla przepływów pieniężnych rolników i stabilizację rynków. Komisarz zapewnił, że stosuję wszelkie środki dostępne w istniejących ramach prawnych i budżetowych.Tagi:
źródło: