| Autor: redakcja1

Pieniądze dla producentów mleka

Do połowy bieżącego roku muszą zostać zrealizowane wypłaty w ramach nadzwyczajnej pomocy ogłoszonej we wrześniu minionego roku ze strony Komisji Europejskiej dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka - podaje FAMMU/FAPA.

Pieniądze dla producentów mleka

Wsparcie producentów mleka

Do czerwca 2016 roku producentom mleka ma zostać wypłacona zapomoga ustanowiona przez Komisję Europejską. W związku z tym, rolnicy z Polski mogą liczyć na pomoc w łącznej kwocie 29 mln EUR. Według PFHBiPM, projekt rozporządzenia przygotowany przez MRiRW przewiduje wsparcie dla tych producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości minimum 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesięcy, a także zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Limit przyznania wsparcia posiada nie tylko dolną, ale i górną granicę przyznania pomocy, z której to nie będą mogli skorzystać zarówno ci najmniejsi jak i ci najwięksi producenci mleka.
 
Wsparcie będzie adekwatne do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w sezonie 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 tys. kg. Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka starających się o pomoc zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Wtedy też kwota przypadająca na ten sektor zostanie odpowiednio rozdysponowana poprzez podzielenie jej przez łączną ilość kilogramów tego surowca do których przysługuje pomoc. Jak wynika z danych Agencji Rynku Rolnego ocenia się, że stawka wsparcia do 1 kg mleka będzie w granicy 0,014 PLN.


Tagi:
źródło: