| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła w czerwcu 2016 r. spadło do 5,94 mln szt.

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2016 r. liczyło 5 938,7 tys. sztuk, wskazując minimalną obniżkę w obrębie roku o 0,4%. Spadek liczebności stada bydła w sumie wynikało ze zniżki pogłowia bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 4,6%, w tym pogłowia krów o 4,6%.

Pogłowie bydła w czerwcu 2016 r. spadło do 5,94 mln szt.

Pogłowie bydła w Polsce


Jak podaje Główy Urząd Statystyczny, w czerwcu 2016 r. pogłowie bydła wynosiło 5 938,7 tys. sztuk i było o 22 tys. sztuk – 0,4% mniejsze niż przed rokiem, a w odniesieniu do liczebności stada w grudniu 2015 r. - wyższe o 176,2 tys. sztuk - 3,1%.
 
W porównaniu z czerwcem 2015 roku zwiększyło się pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 3,6% do 1 728,1 tys. sztuk, z kolei w odniesieniu do grudnia 2015 r. zaobserwowano zwyżkę o 6,9%.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat także powiększyło się w stosunku do poprzedniego roku o 3,1%, a w porównaniu do grudnia ubiegłego roku o 2,9% i wyniosło 1 575,8 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów zmalało względem czerwca 2015 r. o 112,5 tys. sztuk - 4,6% do 2 332 tys. sztuk, a w porównaniu do grudnia było wyższe o 29,2 tys. sztuk (o 1,3%).
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2016 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 29,1%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 26,5%,
  • krowy - 39,3%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,1%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2015 r. wzrósł udział pogłowia cieląt o 1,1 p. proc. i młodego bydła w wieku 1-2 lat o 0,9 p. proc., a obniżył się udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,3 p. proc. i pogłowia krów o 1,7 p. proc.
 
Odnotowany w czerwcowym badaniu zwyżka pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego.
 
Cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 5,94 zł/kg i była większa o 3% od notowanej w porównywalnym okresie 2015 r.
 
Natomiast cena skupu mleka za 6 miesięcy 2016 r. średnio wyniosła 104,79 zł za 100 l i tym samym była o 10,3% mniejsza od rejestrowanej w tym samym okresie 2015 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!