| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła w Polsce

Populacja bydła w grudniu 2019 roku wynosiła 6 260,9 tys. sztuk i była o 1,3% większa niż przed rokiem, ale o 1,5% mniejsza niż w czerwcu 2019 r.

Pogłowie bydła w Polsce
Pogłowie cieląt do 1 roku zwiększyło się o 2,4% w porównaniu z grudniem 2018 r., a w porównaniu do czerwca 2019 r. spadło o 1,1% wynosiło 1 750,9 tys. sztuk.
 
Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyła się o 1,4% w porównaniu ze stanem w roku ubiegłym, a w porównaniu z czerwcem 2019 r. populacja została ograniczona o 0,7% i osiągnęła poziom 1 755,2 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów zmalało o 0,6% w porównaniu z grudniem 2018 r., również w porównaniu z czerwcem 2019 roku zaobserwowano obniżkę o 2,3%, osiągając tym samym poziom 2 403,7 tys. sztuk.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2019 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28%, młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 28%, krowy - 38,4%, pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%. Pogłowie krów mlecznych w grudniu 2019 roku wynosiło 2 164,5 tys. sztuk, wobec 2 221 tys. sztuk w czerwcu 2019 r.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!