pogłowie cieląt i strony powiązane

 • 2020-02-04

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 1,3% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe o 1,5%.

 • 2019-09-17

  Pogłowie bydła w Polsce

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było większe o 1,5% w odniesieniu do czerwca minionego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

 • 2019-02-06

  Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r.

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk i było większe o 2,4% w odniesieniu do grudnia minionego roku.

 • 2018-09-18

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk i było większe o 0,9% w odniesieniu do ubiegłego roku.

 • 2018-02-20

  Pogłowie bydła w grudniu 2017 r.

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk i było większe o 1,1% w odniesieniu do grudnia minionego roku. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9% oraz bydła dorosłego o 1,5%. Minimalny spadek pogłowia zaobserwowano w grupie cieląt o 0,3%.

 • 2017-09-26

  Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.

  Bydło i mleko

  Według wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143,1 tys. sztuk i było wyższe o 3,4% w odniesieniu do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 8% i bydła dorosłego o 3,3%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,4%.

 • 2016-02-05

  GUS: Pogłowie bydła wzrosło do 5,76 mln sztuk

  Bydło i mleko

  W grudniu 2015 r. pogłowie bydła liczyło 5 762,4 tys. sztuk, wskazując zwyżkę w ujęciu roku o 1,8%. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwiększenia się pogłowia cieląt o 11,5% i młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6%.