| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2021 r.

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2021 r. liczyło 6371,5 tys. sztuk, i było wyższe o 1,5% w odniesieniu do grudnia ubiegłego roku. Największy wzrost pogłowia wystąpił w grupie bydła w wieku 1 - 2 lat życia i wyniósł 6,1%.

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2021 r.
W grudniu 2021 r. pogłowie bydła wynosiło 6371,5 tys. sztuk i było wyższe o 1,5% niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2021 r. - niższe o 0,5%.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2020 r. wzrosło o 3,8%, a w stosunku do czerwca 2021 r. o 0,6% do 1800,1 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w odniesieniu do poprzedniego roku o 6,1%, a w porównaniu z czerwcem 2021 r. odnotowano wzrost o 2,2% do 1909,4 tys. sztuk. Pogłowie krów zmalało w porównaniu z grudniem 2020 r. o 4,3% do 2289 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2021 r. odnotowano spadek pogłowia o 4,2%.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2021 roku wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,3%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 30,0%,
  • krowy - 35,9%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,9%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2020 r. zwiększył się udział pogłowia poniżej 1 roku życia o 0,6 p. proc., a młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 1,3 p. proc. W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpiła obniżka udziału o 1,9 p. proc.


Tagi:
źródło: