| Autor: redakcja1

W 2016 r. pogłowie bydła wzrosło najszybciej od 16 lat

Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2016 r. pogłowie bydła w Polsce liczyło 5,98 mln sztuk i było wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. o 0,22 mln sztuk, tj. o 3,9%. Jest to największy wzrost od 2000 r.

W 2016 r. pogłowie bydła wzrosło najszybciej od 16 lat
Najbardziej w relacji rocznej wzrosło pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat - o 6,9% do 1,64 mln sztuk oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku o 6,2% - do 1,72 mln sztuk. Pogłowie krów zwiększyło się w tym czasie o 1,4%, do 2,33 mln sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych wzrosło o 1,2% - do 2,16 mln sztuk. Wzrost ten może wynikać z poprawy opłacalności produkcji mleka w II półroczu 2016 r. W związku z powyższym część producentów sektora mleczarskiego zwiększyło stada krów mlecznych.

Ten wzrost pogłowia bydła częściowo wynika ze zmian po stronie handlu zagranicznego. Jak wynika z analizy danych MF (za MRiRW), import bydła w okresie I-XI 2016 r. wyniósł 136,6 tys. sztuk i był wyższy niż rok wcześniej o 9,3%, tj. o 11,7 tys. sztuk. Import cieląt wzrósł o 7,8% do 41,6 tys. sztuk. Stanowią one ok. 30% importu bydła ogółem do Polski. Eksport żywego bydła z Polski w okresie I-XI 2016 r. wyniósł 89,3 tys. sztuk, co oznacza 32-procentowy spadek r/r, o 41,4 tys. sztuk. Jak wskazuje Mirosława Tereszczuk, ekspertka rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, w eksporcie dominują cielęta. Ich wywóz w analizowanym okresie wyniósł 54,4 tys. sztuk. Był jednak mniejszy niż rok wcześniej o 41,4%. Bilans w handlu zagranicznym żywym bydłem w okresie I-XI 2016 r. uległ pogorszeniu do minus 47,2 tys. sztuk, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. mieliśmy nadwyżkę w eksporcie na poziomie 5,7 tys. sztuk. Zmiany po stronie handlu zagranicznego odpowiadały za ok. 25% zwiększenia pogłowia.

 
W handlu zagranicznym mięsem wołowym nieprzetworzonym (dane MF za MRiRW) w okresie I-XI 2016 r. odnotowano ponad 3-procentowy spadek wolumenu eksportu r/r, który wyniósł 328,0 tys. ton, z czego w 80% było to mięso wołowe schłodzone. Był on jednak o 15% większy niż w I-XI 2014 r. Od lat mamy nadwyżkę w eksporcie mięsa wołowego nieprzetworzonego na poziomie ok. 300 tys. ton rocznie. Głównym odbiorcą mięsa wołowego z Polski są kraje UE, gdzie trafia ponad 80% eksportu. Zyskują na znaczeniu nowi odbiorcy polskiego mięsa wołowego, m.in. Izrael, Turcja czy Bośnia i Hercegowina. Największym odbiorcą polskiego mięsa schłodzonego w 2016 r. były Włochy (27% wolumenu eksportu), zaś mrożonego Francja (18%). Polska wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo na rynku unijnym.
 
Jak wynika z analizy danych USDA, światowe pogłowie bydła w grudniu 2016 r. wyniosło 988,6 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o ok. 0,9%. Ponad 60% tego pogłowia występuje w trzech krajach, tj.: Indie (30,6% populacji), Brazylia (22,2%) oraz Chiny (10,1%). Pogłowie bydła w UE wzrosło w 2016 r. do 89,1 mln sztuk, tj. o 0,8% r/r.


Tagi:
źródło: