| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Pogłowie krów mlecznych
W grudniu 2021 r. stado tych zwierząt liczyło 2 035 tys. szt. i było o 4,3% - 90,5 tys. szt. mniejsze niż rok wcześniej. W województwach, w których udział krów w krajowym pogłowiu nie przekraczał 3%, spadek liczby krów wyniósł w sumie 14,3 tys. sztuk, a więc 4% udziału w pogłowiu zlokalizowanym na obszarze tych województw.

Większą redukcję pogłowia odnotowały województwa o udziale w chowie krów mlecznych wynoszącym 5–22%. Spadek liczby krów mlecznych w tych województwach stanowił 4,5% udziału w pogłowiu i wyniósł ponad 76 tys. sztuk.

Jednocześnie w wyniku koncentracji chowu, doskonalenia technologii produkcji oraz poprawy genetyki bydła mlecznego zwiększa się wydajność mleczna. Według szacunku IERiGŻ-PIB3 w 2021 r. prawdopodobnie osiągnęła ona poziom 6 570 l/szt., czyli wyższy o 1,7% niż w 2020 r. i o 57% niż w 2004 r.


Tagi:
źródło: