| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Pogłowie bydła w grudniu 2017 roku wynosiło 6 035,5 tys. szt. i był o 1,1% - 65,3 tys. szt. większe niż przed rokiem, ale o 1,8% - 107,6 tys. szt. mniejsze niż w czerwcu 2017 r.

Pogłowie krów mlecznych
Minimalnie zmniejszyło się pogłowie cieląt do 1 roku o 0,3% do 1 713 tys. szt. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata wzrosła o 1,9% do 1 668,7 tys. szt. Także pogłowie krów zwiększyło się o 1,6% do 2 340,6 tys. szt.
 
W strukturze stada bydła łącznie udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2017 r. cielęta w wieku poniżej 1 roku stanowiły 28,4%, młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,6%, krowy - 38,8%, pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,2%.
 
Pogłowie krów mlecznych na koniec 2017 roku wynosiło 2 152,8 tys. sztuk i było o 1,1% wyższe niż na koniec roku 2016. Zwyżkę pogłowia odnotowano w 8 województwach, czyli w warmińsko-mazurskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, a także opolskim. W pozostałych województwach ograniczono ilość krów mlecznych, z czego największy spadek miał miejsce w województwie małopolskim i zachodniopomorskim.


Tagi:
źródło: