| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Na koniec 2017 roku pogłowie krów mlecznych ukształtowało się w granicy 2 153 tys. sztuk i było o 1,1% wyższe niż w grudniu 2016 r.

Pogłowie krów mlecznych
Liczba krów użytkowanych mlecznie wzrosła w ośmiu województwach. Największy odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim o 10,4%, lubuskim o 8,4%, pomorskim o 4,3%. Największa obniżka pogłowia krów mlecznych wystąpiła z kolei w województwie małopolskim o 13,4%, zachodniopomorskim o 10,6%, podkarpackim o 6% oraz świętokrzyskim o 5,4%.
 
Obsada krów mlecznych na 100 ha UR wynosiła 14,7 szt., w tym największa w województwie podlaskim - 40,1 szt., mazowieckim - 24,4 szt., warmińsko-mazurskim - 18,9 szt., łódzkim - 17,5 szt., a także w województwie wielkopolskim - 14,8 szt. Najmniejszą obsadą krów mlecznych charakteryzują się województwa położone przy granicy z Niemcami.
 
IERiGŻ-PIB szacuje, że w latach 2018 - 2019 połowie krów mlecznych może ulec minimalnemu zmniejszeniu, gdyż będą kontynuowane procesy restrukturyzacji bazy surowcowej branży mleczarskiej.
 
Udział krów mlecznych w całym pogłowiu krów na koniec 2017 roku wyniósł 91,2%.


Tagi:
źródło: