| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w Polsce

Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem wielkości pogłowia krów mlecznych.

Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w Polsce
W Polsce w połowie 2020 r. zaobserwowano minimalny spadek pogłowia krów mlecznych. Według danych GUS w czerwcu 2020 r. krajowe pogłowie krów mlecznych liczyło 2 218 tys. szt. i było o 0,2% nisze niż w czerwcu 2019 r.
 
Względy ekonomiczne powodują, że produkcja mleka koncentruje się w Polsce centralnej i wschodniej, a więc na terenie woj. mazowieckiego - 22% łącznego pogłowia krów mlecznych, podlaskiego - 20%, wielkopolskiego - 14%, a także łódzkiego i warmińsko-mazurskiego - po 8% udziału w krajowym pogłowiu, kujawsko- -pomorskiego - 6% i lubelskiego - 5%. Siedem wyżej wymienionych województw skupia ponad 83% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.
 
Polska należy do grona znaczących producentów mleka, a krajowy sektor mleczarski ma istotny udział w tworzeniu PKB z rolnictwa. Według danych GUS produkcja mleka w Polsce w 2019 r. osiągnęła poziom 14,1 mld litrów, a zatem o 2,3% wyższy niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: