| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w UE

W grudniu 2019 r. w UE-28 pogłowie krów mlecznych liczyło 22,6 mln szt. i było o 1% mniejsze niż rok wcześniej.

Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w UE
Na podstawie informacji uzyskanych z 13 krajów członkowskich w czerwcu 2020 r. w UE–27 zaobserwowano 0,6% obniżkę pogłowia krów mlecznych. Wśród liczących się unijnych producentów mleka spadek liczebności stada krów mlecznych nastąpił m.in. w Niemczech o 2,4% do 4 mln szt., we Francji o 1,9% do 3,4 mln szt. i w Polsce o 0,2%, do 2,2 mln szt., a wzrost – we Włoszech o 0,2% do 1,8 mln szt., w Niderlandach o 0,9% do 1,6 mln szt. i Irlandii o 4,2%, do 1,6 mln szt.
 
W ocenie Komisji Europejskiej w całym 2020 r. produkcja mleka w UE-27 mogła być o 1,3% wyższa od notowanej w 2019 r. i wynieść 154 mln ton. W efekcie czego unijne dostawy mleka do skupu w 2020 r. prawdopodobnie zwiększyły się o 1,4% do 144,9 mln ton. W 2021 r. w UE-27 prawdopodobnie utrzymana zostanie spadkowa tendencja pogłowia krów mlecznych, przy jednoczesnej kontynuacji zwyżki unijnej produkcji i skupu mleka.


Tagi:
źródło: