| Autor: redakcja1

Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

Produkcja mleka zaraz po produkcji mięsnej w Polsce należy do podstawowej sfery działalności produkcji rolniczej, pełniąc istotną funkcję gospodarczą, społeczną i środowiskową.

Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce
W 2017 r. towarowa produkcja surowca - 16,3 mld zł stanowiła 19% wartości towarowej produkcji rolniczej - 84,3 mld zł i 32% wartości towarowej produkcji zwierzęcej - 51,4 mld zł. Zapewnia ona producentom stały dochód i prowadzona jest w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych. IERiGŻ – PIB ocenia, że w 2018 r. chów krów mlecznych prowadzony był w 230 tys. gospodarstw rolnych, w tym 120 tys. gospodarstw sprzedawało mleko do przemysłu mleczarskiego.
 
Poczynione inwestycje, proces koncentracji chowu krów mlecznych oraz systematyczna poprawa technologii produkcji i materiału genetycznego wpływają pozytywnie na wzrost produkcji mleka, a Polska jest zaliczana do grona największych unijnych producentów surowca. W okresie styczeń–październik 2018 r. do skupu dostarczono 9,7 mld litrów mleka, a więc o 2,4% więcej niż w tym samym czasie 2017 r.
 
Po zniesieniu unijnego mechanizmu kwotowania produkcji mleka w Polsce nastąpiło odwrócenie tendencji zniżkowej w pogłowiu krów mlecznych. W pierwszej połowie 2018 r. stado krów było o 3,6% - 79 tys. szt. wyższe niż rok wcześniej i liczyło 2 233 tys. szt. IERiGŻ – PIB przewiduje, że w drugim półroczu roku utrzymała się zwyżkowa tendencja w pogłowiu i w grudniu 2018 r. może być ono o 2,7% wyższe niż przed rokiem - 2 210 tys. szt. Jednocześnie wydajność krów oszacowano na 6 350 litrów/sztukę, tj. o 2% więcej niż w 2017 r. W wyniku czego w 2018 r. produkcja mleka w Polsce może osiągnąć poziom 13,8 mld litrów, czyli wyższy o 3,5% niż w 2017 r., a dostawy do przemysłu mleczarskiego mogą zwiększyć się o 4% do 11,8 mld litrów.
 
W 2019 r., w wyniku przewidywanej stosunkowo mniejszej dynamiki wzrostu cen mleka, przy czym presję na ceny surowca będą wywierały spore jeszcze unijne zapasy odtłuszczonego mleka w proszku oraz relacje handlowe pomiędzy USA i Chinami, możliwy jest powrót do zmniejszenia pogłowia krów. IERiGŻ – PIB przewiduje, że w czerwcu 2019 r. liczba krów mlecznych może wynieść 2 205 tys. szt. i być o 1,3% - 28 tys. szt. mniejsza niż w czerwcu 2018 r. Przy dalszym wzroście mleczności o 2% do 6 450 litrów/szt. produkcja mleka w Polsce w 2019 r. może się ukształtować w granicy 14 mld litrów i być o 1,5% wyższa od szacowanej na rok 2018.


Tagi:
źródło: