| Autor: redakcja1

Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

Globalna produkcja mleka, pomimo zmiennych warunków ekonomicznych, wykazuje stały wzrost. Dalsza zwyżka produkcji szacowany jest też w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce
IERiGŻ – PIB prognozuje, że w 2017 r., w wyniku poprawy koniunktury na światowym rynku mleka, krajowe pogłowie krów będzie o 2% wyższe niż w 2016 r. W czerwcu 2017 r. stado krów mlecznych może liczyć 2,19 mln sztuk, a w grudniu – 2,20 mln sztuk. Zdaniem ekspertów Agencji Rynku Rolnego, postępujący proces koncentracji produkcji mleka oraz stopniowa zwyżka wydajności krów mlecznych przyczyniają się do zwiększenia się produkcji mleka i jej towarowości. Przewiduje się, że w 2017 r. produkcja mleka w sumie może być o 0,3% wyższa niż w 2016 r. i wynieść 12,9 mld litrów. Jednocześnie dostawy surowca do skupu mogą być o ponad 2% większe niż rok wcześniej i przekroczyć poziom 11 mld litrów.


Tagi:
źródło: