| Autor: redakcja1

Pogorszenie rentowności branży mleczarskiej

Jak wynika z danych Pont-Info, w I połowie 2018 r. przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka, zatrudniające co najmniej 10 osób wzrosły w relacji rocznej o 1,3% do 16,7 mld zł.

Pogorszenie rentowności branży mleczarskiej
Koszty działalności zwiększyły się o 3,3% do 16,4 mld zł. W efekcie czego większość wskaźników rentowności branży była mniejsza od notowanej w I p. 2017 r.
 
Zysk brutto wyniósł 252 mln zł względem 575 mln zł w I połowie 2017 r., a na poziomie netto 202 mln zł, czyli o 300 mln zł mniej niż w I połowie ub.r. Tym samym, stopa zysku brutto zmalała z 3,49% w I połowie 2017 r. do 1,51% w I połowie 2018 r., a na poziomie netto zmniejszyła się z 3,05 do 1,21%. Warto zauważyć, że ostatni raz, mniejszą opłacalność, w I połowie roku, zakłady mleczarskie odnotowały w 2008 r.
 
Zdaniem MRiRW w I połowie 2018 r. większość średnich cen zbytu podstawowych produktów mleczarskich była niższa od obserwowanych w I połowie 2017 r. Sery edamskie i Gouda były o 11% tańsze. W I połowie 2018 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku były o 29%, a pełnego o 10% mniejsze niż w I połowie 2017 r. Jedynie ceny masła i śmietany były wyraźne większe w ujęciu roku – odpowiednio o 10 i 12%, a jogurty naturalne podrożały o 5%.
 
W wyniku czego ceny skupu mleka powinny być niższe w relacji rocznej. Tymczasem, w I połowie br. średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 133,45 zł/100 litrów i była o 1,2% wyższa niż w porównywalnym czasie przed rokiem. Można zatem przypuszczać, że mleczarnie, w obawie przed utratą dostawców surowca, w I połowie br. większą część swoich zysków przeznaczały dla swoich spółdzielców w postaci wyższych cen płaconych za mleko. Skup mleka w I połowie roku wzrósł o 2,9% do 5,9 mld l.
 
Biorąc pod uwagę, że ceny skupu mleka w Polsce w II połowie br. utrzymują się na podobnym poziomie, jak przed rokiem, a poziom cen głównych produktów mleczarskich jest mniejszy niż przed rokiem, należy oczekiwać, że wynik branży mleczarskiej w całym 2018 r. mogą być gorsze niż w 2017 r.


Tagi:
źródło: