| Autor: redakcja11

Postulaty Polskiej Izby Mleka w związku z kryzysem w sektorze mleczarskim

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Polskiej Izby Mleka (PIM) wypracował kilka propozycji, mających na celu wsparcie producentów i przetwórców mleka.

Postulaty Polskiej Izby Mleka w związku z kryzysem w sektorze mleczarskim

W związku z kryzysową sytuacją na rynku mleka, która dotyka rolników wystosował pismo do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, deklarując wszelką pomoc i wsparcie w tym zakresie.

W piśmie PIM przedstawia szereg postulatów, które mogą zmniejszyć skutki obecnej tragicznej sytuacji, proponuje w nich:

  •  Wystąpienie do KE o wydłużenie terminu spłaty kar do co najmilej 5 lat.
  • Zmianę, w przypadku gospodarstw mlecznych, zapisu w umowach o dofinansowanie z PROW, mówiącego o potrzebie zwiększenia produkcji.
  • Dopłaty dla rolników deklarujących chęć przejścia na ekologiczną produkcję mleka.
  • Opracowanie wsparcia kredytowego dla gospodarstw w trudnej sytuacji finansowej.
  • Wsparcie dla gospodarstw ograniczających produkcję, bądź zamrażających ją do poziomu z 2015 r.
  • Wsparcie rolników decydujących się na wyjście z produkcji.
  • Podjęcie przez MRiRW działań mających na celu obowiązkowe znakowanie miejsca pochodzenia surowca na produktach mlecznych.
  • Zorganizowanie przez MRiRW spotkania pomiędzy sieciami handlowymi, producentami i przetwórcami.
  • Podjęcie na forum Rady UE dyskusji nad przywróceniem wsparcia dla niektórych produktów mlecznych.

Prezentowane powyżej skrócone propozycje PIM nie wyczerpują wszystkich możliwości wsparcia polskiego mleczarstwa. Zarząd Polskiej Izby Mleka jest gotowy do dyskusji nad środkami, które należy podjąć w celu ochrony polskiego i europejskiego mleczarstwa przed skutkami pogłębiającego się kryzysu. Tagi:
źródło: