| Autor: redakcja1

Produkcja i pogłowie żywca wołowego w Polsce

Polska, wśród krajów Unii Europejskiej, zajmuje siódme miejsce pod kątem wielkości pogłowia bydła, przy utrzymującym się trendzie zwyżkowym w liczebności stada.

Produkcja i pogłowie żywca wołowego w Polsce
W grudniu 2019 r. krajowe pogłowie liczyło 6 261 tys. szt., a więc więcej o 1,3% niż przed rokiem. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku cieląt – o 2,4%, liczebność młodego bydła w wieku 1–2 lat była wyższa o 1,4%, a stada bydła w wieku powyżej 2 lat o 0,5%.
 
Chów bydła w Polsce koncentruje się przede wszystkim w pasie środkowo-wschodnim kraju. Regionami o największym udziale w całkowitym pogłowiu są trzy województwa: mazowieckie - 19%, wielkopolskie - 17% i podlaskie - 16%, w których łącznie zlokalizowane jest 52% krajowego pogłowia bydła.
 
W 2019 r. ograniczone zapotrzebowanie na wołowinę z Polski, wynikające m.in. z zahamowania dostaw do Turcji, miał odzwierciedlenie w mniej sprzyjających wynikach notowanych w eksporcie, co m.in. stanowiło czynnik ograniczający rozwój produkcji. Jak wynika ze wstępnych danych GUS w 2019 r. poziom krajowej produkcji wołowiny był niższy o 1% niż w 2018 r. i wyniósł 1 095 tys. ton.


Tagi:
źródło: