| Autor: redakcja1

Prognoza cen mleka, masła i OMP w czerwcu i we wrześniu 2014 r.

W Polsce na początku 2014 r. pomimo niewielkich korekt w dół ceny skupu mleka utrzymują się na wysokim poziomie. Według danych GUS, w lutym 2014 roku cena surowca dostarczonego do skupu wyniosła 151,65 zł/hl i była o ponad 1% mniejsza niż w styczniu, ale o około 23% większa niż w analogicznym miesiącu 2013 r - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen mleka, masła i OMP w czerwcu i we wrześniu 2014 r.
Na początku 2014 r. odnotowano zniżkę cen zbytu masła. Tendencje wzrostowe wykazują z kolei ceny odtłuszczonego mleka w proszku. Jak wynika z danych GUS w lutym 2014 r. za masło w blokach producenci otrzymywali 16,66 zł/kg (z VAT), czyli o 6% mniej niż w styczniu. W tym okresie cena odtłuszczonego mleka w proszku zwiększyła się o 1% do 14,16 zł/kg (z VAT). W porównaniu do cen sprzed roku cena masła była większa o 13%, a OMP o 23%.
 
W Unii Europejskiej ceny masła i OMP w pierwszym kwartale 2014 r. uległy spadkowi. Jednak nadal były one wyższe niż w porównywalnym okresie 2013 r. W końcu marca 2014 r. u głównych unijnych producentów artykułów mleczarskich, czyli w Niemczech, we Francji i w Holandii za masło średnio otrzymywano 3,52–3,70 EUR/kg (14,73– 15,48 zł/kg), a zatem to o 2–9% więcej niż rok wcześniej.
 
W tym samym czasie ceny odtłuszczonego mleka w proszku kształtowały się w obrębie 3,10– 3,24 EUR/kg (12,97–13,55 zł/kg), a więc to o 12–18% zwyżka w skali roku. Podobne tendencje obserwowano w Polsce. Według danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w marcu 2014 r. średnia cena zbytu masła w blokach wyniosła 14,83 zł/kg (bez VAT) i była o 13% większa niż przed rokiem. W tym czasie za OMP płacono 13,40 zł/kg (bez VAT), tj. o 25% więcej niż rok wcześniej.
 
Utrzymujący się na początku tego roku zwiększony popyt na artykuły mleczarskie ze strony krajów rozwijających się, w tym przede wszystkim z Chin pozwala sądzić, że koniunktura na świecie w najbliższych miesiącach nie powinna się pogorszyć. W tej sytuacji Zespół Ekspertów prognozuje, że w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na surowiec, krajowe ceny skupu mleka surowego w okresie wiosenno-letnim tego roku ulegną sezonowej zniżce utrzymując się jednak na poziomie większym niż przed rokiem.
 
Zapotrzebowanie krajów rozwijających się na proszek mleczny pozwala zakładać, że krajowe ceny odtłuszczonego mleka w proszku w drugiej połowie 2014 r. nie będą dość mocno się różniły od notowanych rok wcześniej, kiedy to wahały się w obrębie 13,29–13,87 zł/kg.
 
W 2014 r. Komisja Europejska szacuje wzrost produkcji masła w UE, co nasili konkurencję i może spowodować zniżkę cen tego tłuszczu na rynku krajowym. Zespół Ekspertów prognozuje, że do września 2014 r. ceny masła mogą być o 3–11% mniejsze niż w analogicznych miesiącach 2013 r.
 
W tej sytuacji Zespół Ekspertów biorąc pod uwagę wahania sezonowe przewiduje, że do września 2014 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:
 
a) mleko surowe
  • czerwiec - 142-149 zł/hl (bez VAT)
  • wrzesień - 139-149 zł/hl (bez VAT)
b) masło w blokach
  • czerwiec - 15,70-16,50 zł/kg (z VAT)
  • wrzesień - 15,70-16,80 zł/kg (z VAT)
c) odtłuszczone mleko w proszku (OMP) 
  • czerwiec - 13,00-13,60 zł/kg (z VAT)
  • wrzesień - 13,00-13,90 zł/kg (z VAT).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!