| Autor: redakcja1

Prognoza cen mleka, masła i OMP w marcu i czerwcu 2016 r.

W 2015 r., przy zwiększonej światowej podaży mleka i ograniczonym popycie na produkty mleczarskie, ceny mleka utrzymywały się na poziomie niższym niż w latach 2013–2014 - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen mleka, masła i OMP w marcu i czerwcu 2016 r.

Ceny masła i OMP

W Unii Europejskiej na początku 2016 r. utrzymała się trwająca od marca 2015 r. zniżkowy trend cen masła i odtłuszczonego mleka w proszku. W okresie pierwszych dwóch tygodni stycznia 2016 r. za masło unijni producenci średnio uzyskiwali 2,88 EUR/kg. Był to poziom o 2% mniejszy niż miesiąc wcześniej i zbliżony do niskiego poziomu ze stycznia 2015 r. Cena odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 1,68 EUR/kg, a więc to niżej o 2% niż w grudniu 2015 r. i o 9% niż w styczniu 2015 r.
 
W Polsce (według danych GUS) w grudniu 2015 r. za masło w blokach otrzymywano 13,89 zł/kg (z VAT), a więc mniej o 0,3% niż miesiąc wcześniej i o 2,4% niż przed rokiem. Cena OMP wyniosła 7,58 zł/kg (z VAT), czyli było to taniej o 2,6% niż w listopadzie 2015 r. i o 15% niż w grudniu 2014 r. W styczniu 2016 r. ceny tych produktów podobnie jak w innych krajach UE uległy dalszemu spadkowi.

Według danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w trzecim tygodniu stycznia 2016 r. cena zbytu masła w blokach wyniosła 11,93 zł/kg (bez VAT) i była o 3% niższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale wyższa o 0,6% niż przed rokiem. OMP kosztowało 7,11 zł/kg (bez VAT), tj. mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 6% niż przed rokiem.

W związku z dalszą zwyżką produkcji mleka na świecie oraz wyhamowaniem wzrostu gospodarczego w Chinach, a także kryzysem polityczno-społecznym na Bliskim Wschodzie i Ukrainie, w pierwszej połowie 2016 r. nie należy spodziewać się poprawy koniunktury na globalnym rynku mleka.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: