| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła w czerwcu i wrześniu 2016 r.

W wyniku zwiększenia się unijnej produkcji wołowiny miesięczne ceny bydła w UE w drugiej połowie 2015 r. i na początku 2016 r. wykazywały zniżkę. W marcu 2016 r. w UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 374,44 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 4% mniejsza niż przed rokiem - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen skupu bydła w czerwcu i wrześniu 2016 r.

Ceny wołowiny

Obniżenie cen w UE oraz wzrost krajowej produkcji wołowiny przyczynił się do spadku cen wołowiny także w Polsce. W lutym 2016 r. (według GUS) bydło łącznie z wykluczeniem cieląt nabywano po 5,96 zł/kg, a bydło młode po 6,21 zł/kg, odpowiednio taniej o 2% i 3% niż w poprzednim miesiącu oraz w obu przypadkach o 3% niż przed rokiem.

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena skupu żywca wołowego w dniach 21–27.03.2016 r. wyniosła 6,07 zł/kg i była 0,6% większa niż przed miesiącem oraz podobna do notowanej przed rokiem. W tym czasie cena polskiej wołowiny klasy R3 wyrażona w euro była o 17% niższa od unijnej i ukształtowała się w granicy 309,32 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej.

W 2016 r. popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował zwyżkę unijnego wywozu tego mięsa. Spowoduje to, że pomimo szacowanego dalszego wzrostu unijnej produkcji, ceny wołowiny w UE prawdopodobnie będą stabilne. Sytuacja ta będzie sprzyjała stabilizacji też krajowych cen skupu bydła. W wyniku, w czerwcu 2016 r. ceny skupu bydła w Polsce mogą ukształtować się w granicy zbliżonej do notowanej w pierwszym kwartale 2016 r., ale jednocześnie mniejszej od stosunkowo wysokich cen sprzed roku. We wrześniu br. prawdopodobnie utrzymają się one na tym samym poziomie lub nieco wyższym od obserwowanego w porównywalnym okresie 2015 r.

Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:

  • czerwiec - 5,80-6,10 zł/kg

  • wrzesień – 5,80-6,20 zł/kg

b) młode bydło rzeźne:

  • czerwiec - 6,00-6,30 zł/kg

  • wrzesień - 6,00-6,40 zł/kg.

 Tagi:
źródło: