| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła w czerwcu i we wrześniu 2015 r.

W wyniku wzrostu globalnego popytu na wołowinę głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, niektórych krajów Azji (Hongkong, Chiny, Turcja) i Bałkanów oraz spadku produkcji w Australii, przeciętne miesięczne ceny bydła w UE w 2015 r. wykazują nieznaczna zwyżkę - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen skupu bydła w czerwcu i we wrześniu 2015 r.

Cena zakupu bydła rzeźnego

W marcu 2015 r. w UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 390,69 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była większa o 1,5% niż w styczniu 2015 r. oraz o 1% niż przed rokiem.

 

Rosnące ceny żywca wołowego na rynku unijnym sprzyjały wzrostowi cen bydła w Polsce. W lutym 2015 r., według danych GUS, cena bydła ogółem z wyłączeniem cieląt wynosiła 6,13 zł/kg i była o 2% większa niż w poprzednim miesiącu. Był to poziom zbliżony do notowanego przed rokiem. Młode bydło skupowano po 6,40 zł/kg, a więc o 1% drożej niż w styczniu br. i niż przed rokiem. Jak wynika z danych KE średnia cena polskiej wołowiny klasy R3 w marcu br. wyniosła 320,32 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, tj. więcej o 3% niż w styczniu br. i o 7% niż przed rokiem. W stosunku do przeciętnej unijnej cena bydła tej klasy w Polsce była o 18% niższa. Mniejsze niż w Polsce ceny zakupu bydła rzeźnego zanotowano na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Estonii, Rumunii i na Słowacji.

Rosnący popyt będzie sprzyjał cenom wołowiny

Rosnący popyt na wołowinę m.in. ze strony krajów bałkańskich, azjatyckich i Stanów Zjednoczonych, a w rezultacie wzrost globalnych cen tego mięsa, będzie sprzyjał utrzymywaniu się unijnych cen bydła na wysokim poziomie. Jednocześnie przewidywana zwyżka światowej, w tym unijnej, produkcji wołowiny będzie wywierała presję na ich spadek. Ze względu na ukierunkowanie polskiej produkcji wołowiny na eksport na rynek unijny, zmiany cen bydła w kraju są uzależnione od zmian cen w UE. Wpływ na cenę krajową ma także kurs złotego.

 

Zespół Ekspertów ocenia, że krajowe ceny skupu bydła w drugim kwartale 2015 r. będą stabilne i utrzymają się na poziomie zbliżonym do uzyskiwanych w analogicznych okresach ubiegłego roku. W drugim półroczu 2015 r. ceny bydła prawdopodobnie będą wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r.

 

Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:

  • czerwiec - 5,90-6,20 zł/kg

  • wrzesień – 5,80-6,20 zł/kg

b) młode bydło rzeźne:

  • czerwiec - 6,20-6,50 zł/kg

  • wrzesień - 6,10-6,50 zł/kg.

 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!