| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła w marcu i czerwcu 2016 r.

W 2015 r. w wyniku spadku światowej produkcji wołowiny i wysyłki tego mięsa ze strony tradycyjnych eksporterów, a w wyniku łatwiejszego lokowania wołowiny z UE na rynku globalnym, średnia unijna cena tego mięsa była większa niż przed rokiem - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen skupu bydła w marcu i czerwcu 2016 r.

Ceny wołowiny

W grudniu 2015 r. w UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 383,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1,5% wyższa niż w tym samym miesiącu 2014 r. Przeciętna cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w euro była o 17% mniejsza od unijnej i ukształtowała się w granicy 319,27 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej.
 
Popyt zagraniczny przyczynił się do zwyżki cen wołowiny też w Polsce. W grudniu 2015 r. (według GUS) cena bydła ogółem z wykluczeniem cieląt wynosiła 6,16 zł/kg, a bydła młodego – 6,49 zł/kg, w obu przypadkach była większa o 1% niż w poprzednim miesiącu oraz o 7% niż w grudniu 2014 r.
 
Utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak szacowany na 2016 r. wzrost globalnej i unijnej produkcji może ograniczyć dynamikę zwyżki cen. Również w Polsce, za sprawą możliwości lokowania wołowiny na rynku unijnym oraz nowych rynkach zbytu, ceny skupu bydła mogą wykazywać trend do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r.
 
Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:

  • marzec - 5,90-6,20 zł/kg

  • czerwiec – 5,90-6,30 zł/kg

b) młode bydło rzeźne:

  • marzec - 6,20-6,50 zł/kg

  • czerwiec - 6,10-6,50 zł/kg.Tagi:
źródło: