| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła w marcu i w czerwcu 2017 r.

W drugiej połowie 2016 r. ceny zakupu żywca wołowego w UE wykazywały trend zwyżkowy, były jednak mniejsze niż przed rokiem.

Prognoza cen skupu bydła w marcu i w czerwcu 2017 r.
Ceny wołowiny

W grudniu 2016 r. w UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 373,59 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli o 2% wyższej niż w listopadzie, ale o 3% niższej niż przed rokiem. Ceny bydła były mniejsze niż rok wcześniej też u większości głównych unijnych producentów wołowiny. Największe zniżki w stosunku do grudnia 2015 r. wystąpiły w Holandii o 12% i w Wielkiej Brytanii o 11%. O 1% wyższe niż przed rokiem ceny żywca wołowego odnotowano z kolei w Hiszpanii.
 
W Polsce w grudniu 2016 r. cena bydła tej klasy wynosiła 315,45 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 319,27 EUR/100 kg w grudniu 2015 r. W styczniu 2017 r. w UE średnie ceny zakupu żywca wołowego były względnie stabilne. W ostatnim tygodniu miesiąca (23–29.01.2017 r.) za żywiec wołowy płacono 373,12 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom o 2% mniejszy niż przed rokiem. Cena polskiego bydła wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 316,71 EUR/100 kg i była o 15% niższa niż w UE oraz sporo mniejsza niż u czołowych unijnych producentów wołowiny, tj.: w Wielkiej Brytanii o 25%, we Włoszech o 22%, w Hiszpanii o 18%, Irlandii o 16%, Niemczech o 15% oraz we Francji o 5%.
 
Zmiany cen płaconych polskim producentom są powiązane ze zmianami cen w innych krajach UE i z kursem euro. Zdaniem Agencji Rynku Rolnego, w grudniu 2016 r. cena skupu bydła łącznie w Polsce zwiększyła się w porównaniu z listopadem o 5% do 6,22 zł/kg, a młodego bydła – o 4% do 6,54 zł/kg. W obu przypadkach poziom cen był o 1% większy od notowanego w grudniu 2015 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: