| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła we wrześniu i grudniu 2017 r.

Na rynku unijnym od marca 2017 r. cena zakupu bydła rzeźnego jest w miarę stabilna, ale nieco większa niż przed rokiem. W czerwcu 2017 r. (dane KE) unijni dostawcy za bydło rzeźne klasy R3, podobnie jak w maju, uzyskiwali 372,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli o 3% więcej niż przed rokiem.

Prognoza cen skupu bydła we wrześniu i grudniu 2017 r.
Ceny bydła

Zmiany cen płaconych polskim producentom są powiązane ze zmianami cen w innych krajach UE i z kursem euro. Cena polskiej wołowiny klasy R3 wyrażona w walucie unijnej w czerwcu br. wyniosła 318,70 EUR/100 kg i była o 14% mniejsza niż w UE oraz najniższa wśród czołowych unijnych producentów i dostawców wołowiny. W Polsce w czerwcu 2017 r. bydło ogółem, ale bez cieląt skupowano po 6,23 zł/kg, czyli o 2% drożej niż przed rokiem. Cena młodego bydła ukształtowała się w granicy 6,40 zł/kg, a zatem o 0,4% wyższym niż w czerwcu 2016 r.
 
W związku z nieznacznymi zmianami w relacji podaży do popytu ceny wołowiny w UE w trzecim i czwartym kwartale 2017 r. prawdopodobnie będą raczej stabilne. W Polsce, ze względu na duży udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji wołowiny i cielęciny - 85% w 2016 r. oraz 90% udział UE w polskim wywozie tego asortymentu, ceny żywca wołowego na rynku unijnym mają wpływ na kształtowanie się cen w kraju.
 
Szacuje się, że w trzecim i czwartym kwartale 2017 r. w Polsce ceny skupu bydła młodego prawdopodobnie będą zbliżone do otrzymanych w tym samym czasie 2016 r. W wyniku przewidywanego spadku udziału krów w ubojach do 6% wyższe mogą być natomiast ceny bydła ogółem.
 
Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:
  • wrzesień – 6,10-6,40 zł/kg,
  • grudzień – 6,20-6,60/kg,
b) młode bydło rzeźne:
  • wrzesień – 6,30-6,60 zł/kg,
  • grudzień – 6,40-6,80 zł/kg.


Tagi:
źródło: