| Autor: redakcja1

Rejestr wypasu tylko do 2 listopada!

Rolnicy, którzy we wnioskach obszarowych w 2021 roku zadeklarowali uczestnictwo w programie: Dobrostan krów mlecznych – Wariant 2.1.: Wypas krów mlecznych, mają obowiązek po 15 października, dostarczenia do ARiMR rejestru wypasu.

Rejestr wypasu tylko do 2 listopada!
Rejestr ten dostępny jest zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W ubiegłym roku wysyłany był, w tym samym terminie, jako załącznik do wniosku. W bieżącym roku do aplikacji e -Wniosek Plus w menu głównym, w panelu bocznym, została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca złożenie dokumentów uzupełniających, składanych w trakcie postępowania bez konieczności wysyłania zmiany, do złożonego już wniosku. Zachęcamy do jej stosowania. Aplikacja wskazuje dni, w których krowy przybyły do stada lub z niego ubyły.

Zdarza się, że rolnik zakupi krowy w trakcie sezonu pastwiskowego lub wypasa wszystkie sztuki, także młodzież. W  rejestrze muszą znaleźć się wszystkie samice, użytkowane mlecznie, które mają ukończone 24 miesiące życia. Zatem łatwo można popełnić błąd, nie wprowadzając takich sztuk do rejestru, we właściwym dniu. Zakładka: ,,Dokumenty uzupełniające” w aplikacji e- Wniosek, wskazuje te dni, w których dane krowy przybyły do stada lub z niego ubyły. W łatwy i czytelny sposób rolnik może też wprowadzić informacje dotyczące dni, w których dana krowa nie była wypasana, np.: z powodu wycielenia lub choroby.

Zatem warto korzystać z tej aplikacji do czego zachęcamy!

Dla osób, które dotychczas nie korzystały z tego programu przypominamy, że od kampanii 2020 istnieje możliwość skorzystania z dopłaty do wypasu krów mlecznych. Producent, który chce skorzystać z tej dopłaty zobowiązany jest do:
  • wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności, trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu wynosi, co najmniej 6 godzin dziennie,
  • wypasania krów bez uwięzi,
  • prowadzenia rejestru wypasu krów mlecznych, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej wskazuje się dni, w których dana krowa była wypasana, oraz  dni, w których nie była wypasana, wraz ze wskazaniem przyczyn jej niewypasania.
Wymogi muszą być przestrzegane, co najmniej przez 120 dni w okresie:
  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,
  • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.
Płatność wynosi 185 zł do jednej krowy.

Rejestr wypasu krów mlecznych należy prowadzić na bieżąco i po zakończeniu okresu wypasu tj. od 16 października do 31 października 2021 wysłać do ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus. W 2021 roku termin ten został przedłużony do 2 listopada, gdyż 31 października to niedziela.
 


Tagi:
źródło: