| Autor: redakcja1

W I kwartale 2016 r. produkcja mleka będzie nadal rosła, co może skutkować spadkiem cen

W Unii Europejskiej średnie ceny skupu mleka w 2015 roku zmniejszyły się o 17 proc. w odniesieniu do 2014 r. Nie wpłynęło to jednak na ograniczenie całkowitego pogłowia krów mlecznych u pięciu czołowych producentów mleka w Unii Europejskiej - podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

W I kwartale 2016 r. produkcja mleka będzie nadal rosła, co może skutkować spadkiem cen

Pogłowie krów mlecznych bez zmian

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, pogłowie krów mlecznych u pięciu głównych producentów mleka w UE – w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce i Holandii - wyniosło 13,7 mln sztuk, a więc tyle samo co w grudniu 2014 r. i stanowiło 60 proc. populacji krów mlecznych w UE.

Największą zwyżkę wielkości stada odnotowano w Holandii, gdzie liczba krów mlecznych wzrosła o 6,6 proc. do 1,7 mln sztuk. W Wielkiej Brytanii pogłowie krów było wyższe o 3 proc. do 1,9 mln sztuk. Należy zauważyć, że w obu przypadkach, dynamika wzrostu była większa od notowanej w czerwcu 2015 r., kiedy wyniosła odpowiednio 5,7 proc. i 2,9 proc. U największego producenta mleka w UE – Niemiec - w grudniu 2015 r., po raz pierwszy od siedmiu lat, pogłowie krów mlecznych zmalało się w odniesieniu do roku poprzedniego o 0,3 proc. do 4,3 mln sztuk. We Francji stado obniżyło się o 1,1 proc. do 3,7 mln sztuk, a w Polsce o 5,1 proc. do 2,1 mln sztuk. W UE, prawdopodobnie największą dynamikę przyrostu stada krów mlecznych odnotowano w Irlandii, gdzie wzrosło o prawie 10 proc. do 1,2 mln sztuk.

Rosną dostawy mleka i produkcja artykułów mleczarskich

Niemniej jednak,  tempo wzrostu produkcji mleka po zniesieniu kwotowania zwiększa się, mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej. Dostawy mleka w UE, w listopadzie 2015 r. były o 5 proc. wyższe od notowanych w porównywalnym okresie 2014 r., a w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r. wzrosły o 2,2 proc. i wyniosły 139,7 mln t. Znaczącą zwyżkę liczebności krów mlecznych w Irlandii i Holandii znalazł odzwierciedlenie w wielkości dostaw mleka w tych krajach, które w okresie styczeń-listopad 2015 r. były wyższe odpowiednio o 13 i 6 proc.

W wyniku tego w Unii Europejskiej produkcja większości artykułów mleczarskich w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r. była większa niż w tym samym czasie 2014 r. W szczególności zwyżka produkcji związana była z odłuszczonym mlekiem w proszku (OMP), którego wytworzono 1 374 tys. t, a zatem o 8,6 proc. więcej niż w okresie styczeń-listopad 2014 r. Produkcja masła była wyższa o 4,3 proc. do 1 898 tys. t. Mimo wzrostu wysyłki tych produktów odpowiednio o 6 i 10 proc., większość wzrostów produkcji zostało zmagazynowane w obrębie skupu interwencyjnego (OMP) lub trafiło do prywatnego przechowywania (OMP i masło) co może świadczyć o problemach w ich zbycie. Produkcja serów była wyższa o 1,2 proc. do 8 123 tys. t, a napojów fermentowanych (np. jogurtów) o 0,4 proc. do 7305 tys. t. Zniżkę produkcji zaobserwowano w przypadku pełnego mleka w proszku o 4,7 proc. do 593 tys. t oraz mleka pitnego o 2,1 proc. do 27 773 tys. t.

BGŻ BNP Paribas: Ceny mleka mogą dalej spadać

W ocenie analityków Banku BGŻ BNP Paribas, biorąc pod uwagę, że w 2015 roku najwięksi producenci mleka w UE, z obawy przed przekroczeniem kwot produkcji, ograniczali dostawy w pierwszym kwartale 2015 r., to przy utrzymaniu pogłowia na poziomie sprzed roku, w I kwartale 2016 r. należy oczekiwać, że produkcja mleka w UE nadal będzie w dalszym ciągu rosła, co może skutkować spadkiem cen surowca.Tagi:
źródło: